REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

PBID na drogach województwa lubelskiego

131 przejść dla pieszych lubelski Oddział GDDKiA doświetlił od ubiegłego roku na drogach krajowych w woj. lubelskim. Drogowcy planują kolejne inwestycje w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID).

Zdjęcie: GDDKiA O/Lublin, www.gov.pl/web/gddkia-lublin/

Na terenie województwa lubelskiego program obejmuje modernizację ponad 500 przejść dla pieszych na drogach krajowych nr 2, 12, 17, 19, 48, 63, 68, 74, 76 i 82. Będą one oświetlone, wyposażone w strefy przejściowe, azyle, dodatkowe znaki oraz dojścia do przejść. Część inwestycji została już zrealizowana, a kolejne planowane są w tym i w przyszłym roku. Zmodernizowano już 74 przejścia dla pieszych na DK17 na odcinku Kolonia Siedliszczki – Lubycza Królewska, 18 na DK74 na odcinku Sitaniec – Horyszów i 39 przejść na DK74 na odcinku Annopol – Kraśnik. Obecnie trwają kolejne prace na DK19, DK48, DK63, DK74 i DK76, a wkrótce rozpoczną się prace na DK82.

Nowe rondo

Przebudowy doczeka się także skrzyżowanie DK82 z DW 838 w Głębokiem (pow. łęczyński), gdzie powstanie rondo. Rozpoczęcie prac planowane jest jesienią po wydaniu decyzji ZRID. Niedawno podpisano również umowę na modernizację 11 przejść dla pieszych na DK74 między Klemensowem a Płoskiem. W tym roku prowadzone będą prace projektowe.

W tym roku lubelski Oddział GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na budowę ścieżki pieszo-rowerowej i przejścia dla pieszych na DK2 w Sławacinku Starym oraz budowę chodnika w Jedlance na DK76. Trwają też prace projektowe, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK76 między miejscowościami Dąbie i Łuków. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych, przebudowany system odwodnienia, a na odcinku między Sięciaszką Pierwszą a przejazdem kolejowym w Łukowie, ścieżka pieszo-rowerowa.

Postępy na budowie mostu w Łęcznej

Obecnie trwają prace przy budowie ekranów dźwiękochłonnych w Kalinówce oraz Wierzchowiskach przy S12/S19 między Piaskami a Lublinem, a także mostu na rzece Wieprz, w ciągu DK82 w Łęcznej. Nowa przeprawa powstaje obok istniejącego obiektu, zbudowanego w 1966 roku, który był w złym stanie technicznym. Most budowany jest po lewej stronie istniejącego, jadąc od Lublina w kierunku Łęcznej. Będzie szerszy od dotychczasowego, z jezdnią o szerokości 7 m, a po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 m. Zbudowane zostaną też ekrany akustyczne. Odcinek objęty inwestycją ma 455 metrów, przy czym sama długość mostu to ok. 100 m. Nowy obiekt będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń do 50 ton. W ostatnim czasie wykonane zostały podpory obiektu o wysokości 8 metrów i zamontowane dźwigary oraz wybudowany mur oporowy od strony Łęcznej. W tej chwili wykonywane jest deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego, a także dojazd do mostu od strony Lublina. Zakończenie prac planowane jest w II połowie 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA