REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Pierwsze segmenty nawisowe na estakadzie na S19 Miejsce Piastowe – Dukla

Na ponad 10 km odcinku drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe a Dukla powstają trzy estakady. Jedna z nich, estakada ES-2/3 w m. Zboiska, budowana jest w technologii betonowania nawisowego. Aktualnie trwa na niej montaż wózków przejezdnych (trawelerów). Rozpoczęło się także betonowanie pierwszych segmentów nawisowych.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Estakada ES-2/3 przeprowadza drogę ekspresową S19 nad rzeką Jasiołka, przejściem dla zwierząt dużych zintegrowanym z rzeką, dodatkową jezdnią oraz pasem utrzymaniowym.

Obiekt w m. Zboiska wybudowany zostanie w technologii betonowania nawisowego. Wykonanie konstrukcji rozpoczyna się od segmentu startowego – krótkiego fragmentu ustroju nośnego nad podporą. Na segmencie montowane są wózki do betonowania (trawelery), za pomocą których wykonuje się pierwsze segmenty. Po sprężeniu wózek przesuwa się na już wykonany segment i wówczas rozpoczyna się wykonywanie kolejnego segmentu. Metoda taka pozwala na ograniczenie negatywnej ingerencji w środowisko.

Przekrój poprzeczny ustroju stanowi jednokomorowa skrzynka zamknięta o szerokości 6,00 m i wysokości zmiennej od 2,60 m w przęśle do 5,00 m nad podporami pośrednimi.

W celu zapewnienia dobrej współpracy nasypu z obiektem, zaprojektowano żelbetowe płyty przejściowe, oparte z jednej strony na wsporniku wykonstruowanym w ściance żwirowej przyczółka, a z drugiej sprężyście na gruncie zasypki.

Budowa S19 Miejsce Piastowe – Dukla – zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R). Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe. 

Aktualne zaawansowanie prac to około 30 proc.

Odcinek realizowany jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawcą prac jest spółka STRABAG. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA