REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

PLK przejęły spółkę CARGOTOR

Spółki PKP PLK i PKP CARGO kontynuują działania, aby spółka CARGOTOR odpowiedzialna między innymi za zarządzanie Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze do końca tego roku była częścią narodowego zarządcy infrastruktury. Włączenie CARGOTORU do PLK usprawni transport towarów drogą żelazną na Ukrainę.

Zdjęcie: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Przejęcie spółki CARGOTOR przez PKP Polskie Linie Kolejowe usprawni procesy inwestycyjne, ujednolici standardy zarządzania infrastrukturą kolejową oraz polepszy przewóz towarów na wschód.

PKP CARGO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny, który wskazuje kierunek przyszłej współpracy i kontynuuje proces przejęcia jednostki zarządzającej między innymi Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze przez narodowego zarządcę infrastruktury.

– Ujednolicenie zarządzania infrastrukturą w zakresie tak istotnym dla transportu kolejowego i tranzytu towarów na linii wschód-zachód, jak Małaszewicze, ma szczególne znaczenie. Połączenie potencjału obu spółek wpisuje się w nasz cel strategiczny, czyli budowanie synergii i efektywności zarówno spółek kolejowych, jak i całej kolei w Polsce – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Przewiduję, że przejęcie 100% udziałów CARGOTOR sp. z o.o. przez PLK S.A. wywoła efekt synergii i w konsekwencji efekt działań inwestycyjnych i w przyszłości realizowanych celów biznesowych będzie o wiele lepszy – powiedział Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Realizację wspólnego przedsięwzięcia, oceniam jako celową i wartościową. Z perspektywy naszej Spółki dokonanie transakcji będzie stanowić istotny element w trwającym w Grupie PKP CARGO procesie doskonalenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej – powiedział p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka.

CARGOTOR sp. z o.o. jest strategicznym zarządcą infrastruktury na obszarze RP. Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. CARGOTOR zarządza 33 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 24 km torów.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA