REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Podpisano aneksy dotyczące waloryzacji umów na dokumentację projektową

O kolejne trzy podmioty wydłużyła się lista firm projektowych, z którymi GDDKiA podpisała aneksy waloryzacyjne. Tym razem łącznie 14 aneksów trafiło do firm Multiconsult, Ivia oraz Transprojekt Gdański. Na początku czerwca przedstawiciele dwóch firm, Biura Projektowego TRAKT i Mosty Katowice, złożyli podpisy w sumie na 18 aneksach.

Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/

GDDKiA przypomina, że warunkiem koniecznym jest spełnienie poniższych kryteriów:

  • złożenie ofert miało miejsce przed 24 lutego 2022 r.,
  • umowa jest niezakończona (nierozliczona pod względem finansowym),
  • dotyczy zadań z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych lub Programu budowy 100 obwodnic. 

GDDKiA reaguje na zmieniającą się sytuację

Działanie to jest odpowiedzią na wzrost kosztów świadczenia usług przez wykonawców dokumentacji projektowej, wynikający z negatywnych skutków agresji Rosji na Ukrainę.

Podpisanie aneksów waloryzacyjnych umożliwiły GDDKiA przyjęte przez Radę Ministrów uchwały zwiększające limity środków finansowych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. oraz Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Zwiększone limity mogą być przeznaczone na waloryzację umów na budowę dróg, jak również na waloryzację umów na usługi.

Uchwały Rady Ministrów dają możliwość zwiększenia limitu waloryzacji w umowach na projektowanie dla inwestycji drogowych ujętych w ww. Programach. Zgodnie z uchwałą RM wymagane jest indywidualne podejście do analizy każdej z umów.

Drogowcy przygotowują propozycje dla pozostałych wykonawców

GDDKiA przedstawi kolejnym wykonawcom dokumentacji projektowej propozycje aneksów do umów wprowadzających waloryzację lub zmieniających jej limit. Zawarcie aneksu do umowy wymaga szczegółowej analizy oraz będzie indywidualną decyzją każdego z wykonawców, do którego zostanie skierowana propozycja.

Z uwagi na zróżnicowanie umów i zapisów umownych proces podpisywania aneksów waloryzacyjnych na prace projektowe zaplanowano w kilku turach.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA