REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Podpisano umowy na dwie inwestycje drogowe na Pomorzu Zachodnim

20 czerwca br. szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowy na realizację odcinka drogi ekspresowej S10 Cybowo – Łowicz Wałecki oraz obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22. Obie inwestycje zrealizuje spółka Budimex w formule „Projektuj i buduj”.

Grafika: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Pierwsza umowa dotyczy odcinka eski o długości 16 km i wartości 592,17 mln zł, a druga obwodnicy o długości 4,5 km i wartości 54,98 mln zł.

S10 Szczecin – Piła – trzecia umowa na realizację

W maju podpisano umowy na pierwsze dwa spośród ośmiu odcinków realizacyjnych S10 od Szczecina do Piły o łącznej długości 113 km. Zawarta umowa na odcinek Cybowo – Łowicz Wałecki sprawia, że wartość podpisanych umów na S10 wynosi już 1,8 mld zł, a długość odcinków to 51,7 km. Dla kolejnych pięciu odcinków trwają jeszcze formalności przetargowe. Najbliższe podpisania umów są odcinki Recz – Cybowo oraz Wałcz (Witankowo) – Piła, gdzie już zakończyły się czynności kontrolne Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Dla odcinka Stargard – Suchań GDDKiA czeka jeszcze na zakończenie kontroli UZP. Natomiast w przetargach na odcinki Szczecin Kijewo – Zdunowo oraz Łowicz Wałecki – Piecnik wykonawcy wnieśli skargi do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, przez co umowy na ten odcinki będą podpisywane jako ostatnie.

Terminy realizacyjne

Budowa drogi S10 zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule „Projektuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA zakłada, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r. 

S10 Cybowo – Łowicz Wałecki

Odcinek ten będzie stanowił obwodnicę Kalisza Pomorskiego omijając od północy miasto i rozpocznie się przed węzłem Cybowo (patrząc od strony Stargardu). W pobliżu tego węzła planowana jest budowa obwodu utrzymania drogi. Od tego miejsca nowa S10 będzie odchodzić w kierunku północnym od obecnej DK10 omijając Cybowo. Na tym fragmencie zaplanowano realizację pary MOP Cybowo. Na przecięciu z DW 175 zaplanowana jest budowa węzła drogowego Kalisz Pomorski. Dalej trasa na wschód od Krężna zbliża się do obecnego przebiegu DK10. Odcinek realizacyjny kończy się przed węzłem drogowym Łowicz Wałecki. 

W ramach inwestycji przewidziano budowę 16 obiektów mostowych – pięciu wiaduktów drogowych, czterech przejść górnych dla zwierząt i siedmiu przejść dolnych oraz 24 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

Ruch tranzytowy w 2027 roku zostanie wyprowadzony z Rusinowa

Nowy przebieg DK22 ominie miejscowość od wschodu. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW 179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy drogi krajowej.

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID. Na realizację samych robót budowlanych przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r. Za realizację inwestycji będzie odpowiadać zielonogórski oddział GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA