REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

PORR rozbuduje DK16 Barczewo – Biskupiec

Spółka PORR rozbuduje ponad 18 km odcinek drogi krajowej nr 16 od Barczewa do Biskupca. W ramach kontraktu o wartości ok. 457 mln zł dobuduje drugą jezdnię dostosowując trasę do parametrów drogi ekspresowej.

Grafika: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Budowę funkcjonującej obecnie DK16 odcinka Barczewo – Biskupiec zakończono w 2010 roku. Obecnie wykonawca dobuduje do niej drugą jezdnię i przebuduje konstrukcję niektórych odcinków. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów.

Prace obejmą trasę o długości 18,2 km wraz z odcinkami węzłowymi w Kromerowie oraz Biskupcu.

Powstanie również obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec oraz MOP-y w okolicy Nowego Marcinkowa.

W trakcie prowadzonych prac wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych. Zastosuje też samowystarczalne oświetlenie węzłów wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na wykonanie zadania, licząc od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych. Kierowcy przebudowaną drogą pojadą w połowie 2028 r.

W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie jej pozwoli rozpocząć prace budowlane, a dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości rozpocznie się procedura odszkodowawcza. Olsztyński Oddział GDDKiA zakłada, że od podpisania umowy do uzyskania decyzji ZRID minie 17 miesięcy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA