REKLAMA
Kolej Wiadomości
3 Minuty czytania

Postęp inwestycji PLK w Lublinie

PLK prowadzi modernizację linii Lublin – Warszawa. Gotowe są konstrukcje peronów na stacji Lublin i przystanku Lublin Zachodni. W mieście postępują prace przy 3 wiaduktach i 2 mostach. Wartość projektu to ponad 3,5 mld zł.

 
Zdjęcie: Grzegorz Biega
Zdjęcie: Grzegorz Biega
Zdjęcie: Grzegorz Biega
Zdjęcie: Grzegorz Biega
Kompleksowa modernizacja peronów, przejść, torów i urządzeń sterowania w Lublinie to istotny zakres inwestycji Warszawa – Lublin wartej ponad 3,5 mld zł. Dla pasażerów efektem prac będzie lepszy dostęp do pociągów oraz szybsze i krótsze podróże między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny.

Obok Lublina rośnie przystanek Lublin Zachodni


Na stacji Lublin budowany jest peron nr 3. Ułożono już ścianki, powstaje konstrukcja, która umożliwia budowę fundamentów pod wiaty. Jest już widoczna struktura tunelu od dworca do peronu nr 3. Zbudowano też 2 szyby dla wind oraz wyjścia z tunelu na peron nr 2 i 3.

Na nowym przystanku Lublin Zachodni powstała konstrukcja peronu wyspowego oraz tunel pod torami. Są schody prowadzące do przejścia podziemnego. Rozpoczął się montaż windy. Na przystanku wybudowana zostanie również pochylnia dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Będą ławki, wiata, tablice informacyjne. Długi na 400 metrów peron pozwoli zatrzymywać się nie tylko pociągom regionalnym, ale i dalekobieżnym.

Budynek Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Lublinie jest na ostatnim etapie prac. Nowoczesne urządzenia i system sterowania zamontowane w LCS będą wspierały prace kolejarzy i odpowiadały za bezpieczny ruch pociągów.

PLK wprowadziły do projektu dodatkowy zakres prac. To budowa nowej łącznicy między linią Warszawa Lublin (nr 7) i Lublin – Stalowa Wola (nr 68). Dzięki niej pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Będą lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do budowy łącznicy.

Nowe wiadukty i mosty w Lublinie, zmiany w komunikacji


W Lublinie kontynuowane są prace na wiaduktach nad ul. Diamentową, Janowską i Męczenników Majdanka oraz mostów nad rzeką Bystrzycą i rzeką Czerniejówką. Najbardziej zaawansowane prace są nad ul. Diamentową. Trwa betonowanie głównych przyczółków, na których będzie osadzona nowa konstrukcja mostu.

Wzmacniane są fundamenty wiaduktu nad ul. Janowską i mostu nad rzeką Bystrzycą. Są ustawione podpory tymczasowe, które podtrzymują konstrukcje i pozwalają na szybką i sprawną realizację robót.

Równolegle prowadzone są prace po wschodniej stronie stacji Lublin. Wykonawca odnawia most nad rzeką Czerniejówką. Przygotowuje budowę nowych podpór. Obiekt zapewni szybsze i bezpieczniejsze podróże między Lublinem a Warszawą.

Na wiadukcie kolejowym nad ul. Droga Męczenników Majdanka wzmocnione zostaną filary oraz przyczółki.

Wszystkie roboty budowlane na obiektach wykonane są z zachowaniem ciągłości ruchu na linii kolejowej w kierunku Lubartowa i Chełma.

Duży zakres modernizacji obiektów kolejowych wiąże się ze zmianami ruchu drogowego. Wykonawca ogranicza zmiany i dba, aby informacje były z odpowiednim wyprzedzeniem przekazane kierowcom i pieszym.

Nowym torem w kierunku Warszawy


Od maja prowadzone są również prace na odcinku Lublin – Dęblin. Zmienia się 17 stacji i przystanków. Układane są podkłady i szyny. W Puławach, Nałęczowie, Motyczu widać konstrukcje nowych przejść podziemnych. Prace obejmują budowę obiektów inżynieryjnych, w tym 11 mostów, 9 wiaduktów i 4 przepustów.

Planowane otwarcie odcinka Lublin – Dęblin dla przejazdu jednym torem nastąpi na przełomie września i października. Projekt wymagał interwencji i specjalnych działań zamawiającego po opuszczeniu robót przez pierwszego wykonawcę. Wpłynęło to na zmianę terminu zakończenia prac. Obecnie na linii pracują nowe firmy i ustalono aktualny harmonogram robót.

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane do 2022 roku.


Tekst: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcia: Grzegorz Biega

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA