REKLAMA
Drogi Wiadomości

Postęp prac przy budowie rond w obrębie węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód na A4

Dwa ronda powstają w miejscach dotychczasowych skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód na A4 z drogami wojewódzkimi nr 395 i 396 . Nowe rozwiązania poprawią płynność jazdy i bezpieczeństwo ruchu.

Zdjęcie: M. Pudło, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

Węzeł Wrocław Wschód

Wykonano nawierzchnię bitumiczną na połączeniu łącznicy A4 i drogi wojewódzkiej nr 395 (DW395), co pozwoliło wykonawcy wprowadzić kolejny, piąty już etap czasowej organizacji ruchu i jednocześnie uwolniło wszystkie fronty pozostałe do wykonania. Sfrezowano istniejącą nawierzchnię bitumiczną na Łącznicy A4 po stronie prawej oraz na DW 395 po stronie lewej. Obecnie wykonywana jest wymiana gruntów oraz roboty ziemne, które umożliwią wykonanie stabilizacji podłoża.

Węzeł Brzezimierz

Wykonano nawierzchnię bitumiczną tj. warstwę podbudowy, warstwę wiążącą i ścieralną po jednej stronie łącznicy A4 i DW 396. Wykonano bariery energochłonne na całości zadania. Obecnie trwają prace brukarskie. W kolejnym etapie wprowadzona zostanie organizacja ruchu umożliwiająca połówkowe wykonanie ostatniego fragmentu połączenia Łącznicy A4 i DW 396. Ruch w dalszym ciągu będzie odbywał się dwukierunkowo bez utrudnień.

Budowa rond zakończy się w IV kwartale br. Wartość prac wynosi ok. 18 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest spółka Skanska.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA