REKLAMA
Drogi Wiadomości

Powstaną ekrany akustyczne przy DK44 w Mikołowie

Katowicki Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie budowę ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 44 w Mikołowie. W przetargu wpłynęły cztery oferty. Wartość ofert waha się od 458 tys. zł do ponad 2 mln zł. Budżet drogowców na to zamówienie to ponad 777 tys. zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zabezpieczenia przeciwhałasowe o długości 62 m mają powstać wzdłuż drogi krajowej nr 44 w Mikołowie na wysokości ul. Gliwickiej 156. Realizacja inwestycji wynika z konieczności ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu komunikacyjnego na tej drodze.

Wykonawca zaprojektuje i wykona ekran akustyczny z oraz wymieni istniejącą stolarkę okienną w budynkach na stolarkę o podwyższonych parametrach akustycznych.

Realizacja inwestycji wynika z decyzji Starosty Mikołowskiego z 27 września 2021 r., w której zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu z drogi krajowej nr 44 na nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej 156.

W ramach umowy wykonawca zrealizuje kompleksowo inwestycję, w szczególności, opracuje analizę akustyczną, projekt budowlano-wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona niezbędne roboty budowlane.

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc.).

Całość zakresu inwestycji powinno być zrealizowana w 84 dni od daty podpisania umowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA