REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Program inwestycji dla budowy obwodnicy Pisza

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycji dla budowy obwodnicy Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. Realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie obu dróg krajowych do nośności 11,5 tony na oś.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Zakres inwestycji

Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP. W ramach inwestycji zostanie wykonana obwodnica Pisza o nośności 11,5 tony na oś i przekroju poprzecznym 1×2. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną również chodniki i ścieżki rowerowe.

Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ-R) przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie „Projektuj i buduj” planowana jest na lata 2025-2028.

Cele budowy obwodnicy


Obwodnica spowoduje skrócenie czasu podróży, poprawę warunków ruchu dla tranzytu, a także w samym mieście oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu miejskiego i tranzytowego. Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic


Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA