REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

Przebito ostatnią nawę drugiego tunelu na S1 Przybędza – Milówka

Wydrążona została druga nawa tunelu w masywie Białożyńskiego Gronia w ciągu drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł Przybędza – węzeł Milówka (obwodnica Węgierskiej Górki).

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Tym samym zakończyło się drążenie wszystkich tuneli. Pod koniec czerwca w dłuższym z dwóch tuneli wykonywanych w masywie Białożyńskiego Gronia przebito nawę w kierunku Zwardonia. Z kolei zakończenie drążenia krótszego tunelu nastąpiło pod koniec 2022 r. Tunele, którego druga nawa została przebita 14 września 2023 r., wykonywano od listopada 2020 r. od portalu północnego. Po pokonaniu 110 m doszło do zawału skał stropowych. Z tego powodu roboty wstrzymano, a prace górnicze ponowiono w grudniu 2021 r. W styczniu 2022 r. rozpoczęto drążenie od strony portalu południowego.

Zakres robót i zaawansowanie prac

W ramach zadania powstają dwa tunele: pierwszy pod masywem Barania Góra o długości 834 metrów, drugi pod masywem Białożyńskiego Gronia o długości 1 km. Tunele są drążone Nową Austriacką Metodą Górniczą (NATM) całym przekrojem, aby nie osłabić górotworu. W obu będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi. Budowane są też estakada o długości 940 m nad ulicami Zielona Górna i Zielona w Węgierskiej Górce oraz trzy mosty drogowe (w sumie 2,3 km), a także pozostałe estakady w ciągu drogi S1 (łącznie będzie ich pięć o sumarycznej długości 3,7 km). Na trasie wykonywanych jest 10 murów oporowych, dziewięć konstrukcji oporowych oraz siedem ścian oporowych. Ich łączna powierzchnia wyniesie 96 tys. m2. Węzły Przybędza i Milówka są rozbudowywane o dodatkowe łącznice. Przekrój trasy będzie jednojezdniowy przed i za tunelami (3,7 km) po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. W tunelach i między nimi będzie miał dwie dwupasowe jezdnie (4,8 km).

W krótszym tunelu pod koniec czerwca betonowano spąg, najniżej położoną część obudowy zasadniczej. W nawie do Zwardonia jest już 59 z 69 segmentów spągu oraz 19 segmentów pozostałej części obudowy (kaloty). Tu zaawansowanie prac to około 57 proc. W sąsiedniej (w stronę Żywca), od maja zabetonowano 19 segmentów spągu, czyli 14 proc. całości.

Ogólne zaawansowanie robót całego tego odcinka S1 przekracza 66 proc. W przypadku prac mostowych to 85 proc., drogowych 61 proc., wykopy wykonano w 97 proc., a nasypy w 87 proc. 17 lipca zakończono betonowanie ustroju nośnego na najdłuższej estakadzie (940 m).

Umowa

Umowa z konsorcjum Mirbud (lider), Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż o wartości prawie 1,4 mld zł podpisano 10 października 2019 r. z pierwotnym terminem zakończenia umowy przypadającym 10 sierpnia 2023 r. W związku jednak z licznymi okolicznościami, jakie napotkały wykonawcę, przełożono go na przełom 2024 i 2025 r. Z uwagi jednak na konieczne procedury odbiorowe, ten odcinek drogi S1 udostępniony zostanie kierowcom w I połowie 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA