REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Pturek – Młodocin

Rozpoczyna się główny zakres prac przy modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 Pturek – Młodocin w powiecie żnińskim. Jak informuje bydgoski Oddział GDDKiA od 8 lipca wprowadzone zostaną objazdy.

Zdjęcie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, www.zdw-bydgoszcz.pl

– W tym roku na modernizację infrastruktury drogowej przeznaczamy ponownie pół miliarda złotych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Przy realizacji tych inwestycji zlecamy także szereg zadań związanych z doświetleniem przejść i przebudową skrzyżowań. Wykorzystamy na ten cel m.in. pozyskane środki europejskie.

Droga z przepustem w przebudowie

8 lipca ruszą główne prace przy przebudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 Pturek – Młodocin o długości 1,6 km. Wiosną wykonawca przeprowadził dodatkowe badania i zoptymalizował projekt. Uzgodnił także tymczasową organizację ruchu i wykonał prace przygotowawcze.

Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, odtworzenie poboczy, rozbiórkę i budowę nowego przepustu oraz remont mostu na Noteci, który otrzyma nową nawierzchnię, barieroporęcze i ekrany przeciwolśnieniowe zabezpieczające chronione gatunki ptaków na trasie migracji wzdłuż rzeki. Przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Cała trasa zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Za prace odpowiada konsorcjum firm Polbud-Pomorze i PRD Inodrog, z którym zawarta została umowa o wartości 8,4 mln zł. Inwestycja finansowana jest z budżetu samorządu województwa.

Droga wojewódzka nr 251 to jedna z tras o największych natężeniach ruchu w regionie. Prawie cała została zmodernizowana w ostatnich latach. Urząd Marszałkowski wykorzystała na ten cel między innymi fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Objazdy przez Łabiszyn lub Lubostroń

Ze względu na rozbiórkę i budowę przepustu oraz remont mostu trasa będzie w najbliższych miesiącach całkowicie nieprzejezdna. Zalecany objazd będzie prowadził od Barcina drogą wojewódzką nr 254 do Łabiszyna i następnie drogą wojewódzką nr 253 do Murczyna. Bydgoski ZDW zwraca uwagę, że na DW nr 254 pomiędzy Barcinem i Łabiszynem prowadzone są jeszcze ostatnie prace przy modernizacji tej trasy.

Samochody do 3,5 tony, pojazdy komunikacji publicznej, służb komunalnych, maszyny rolnicze oraz ruch docelowy mogą korzystać także z krótszego objazdu wytyczonego od Pturka przez Lubostroń do drogi wojewódzkiej nr 253 w Załachowie a następnie przez Obielewo do Młodocina.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA