REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Przetarg na przebudowę DK78 w Szałszy

Katowicki Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu w ciągu drogi krajowej nr 78 w Szałszy. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, uzyskanie niezbędnych dokumentów i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku od długości ok 400 m.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Zakres robót

Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z ul. Ptasią oraz Zwycięstwa w Szałszy powstanie drogowa sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą dla pieszych w postaci chodników i wydzielonych przejść dla pieszych. Skrzyżowanie zostanie rozbudowane o pasy do skrętu w lewo na ciągu drogi krajowej, a konstrukcja nawierzchni zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń do 11,5 tony na oś. Aby zwiększyć widoczność w tym rejonie, płyta skrzyżowania zostanie oświetlona. Powstaną także dwie zatoki autobusowe na wlocie północno-wschodnim DK78. Wykonawca wybuduje również system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy, takie jak rowy drogowe czy kanalizacja deszczowa.

Ponadto powstanie oświetlenie dedykowane na czterech przejściach dla pieszych, jednym istniejącym oraz trzema nowymi. Na ul. Tarnogórskiej, stanowiącej północno-wschodni wlot DK78, zaprojektowana zostanie nowa lokalizacja istniejącego przejścia dla pieszych. Na tym przejściu dodatkowo zostanie wybudowane oświetlenie strefy przejściowej. Nowe lokalizacje przejść powstaną na ul. Ptasiej – na północno-zachodnim wlocie, na ul. Zwycięstwa – południowo-wschodnim wlocie skrzyżowania oraz ul. Tarnogórskiej stanowiącej, południowo-zachodni wlot DK78. Całość prac zwieńczy korekta oznakowania poziomego i pionowego.

Termin realizacji

Przy sprawnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego oraz braku odwołań od jego rozstrzygnięcia podpisanie umowy powinno nastąpić w październiku br. Wykonawca będzie miał sześć miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz sześć miesięcy na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie prac. Inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu 2026 r.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert 

Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc. za przedłużenie jej o 4 lata). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości dla tego zamówienia to 5 lat. Otwarcie ofert wyznaczono na 12 lipca br.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA