REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
3 Minuty czytania

Realizacja PBID na Podkarpaciu

PBID to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Podejmowane przez rzeszowski Oddział GDDKiA działania są ukierunkowane głównie na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej na terenie województwa podkarpackiego, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

Działania na przejściach dla pieszych

Biorąc pod uwagę priorytet nadany ochronie osób na przejściach dla pieszych, w pierwszej kolejności realizowane są działania poprawiające bezpieczeństwo w tych miejscach. GDDKiA skupia się m.in. na doświetleniu i oznakowaniu przejść oraz budowie azyli dla pieszych.

Dotychczas wybudowano sygnalizację świetlną wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 z drogą gminną w Sędziszowie Małopolskim. Sygnalizacja świetlna została wykonana na wszystkich czterech wlotach. Ponadto wyznaczone zostało nowe przejście dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym i strefą przejściową. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie płynności ruchu na DK94 oraz wlotach podporządkowanych z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Drogowcy doświetlą także 46 przejść dla pieszych:

 • DK19 – doświetlenie 3 przejść dla pieszych,
 • DK94 – doświetlenie 7 przejść dla pieszych,
 • DK73 – doświetlenie 2 przejść dla pieszych,
 • DK28 – doświetlenie 17 przejść dla pieszych,
 • DK77 – doświetlenie 16 przejść dla pieszych,
 • DK94 – oświetlenie nowego przejścia dla pieszych.

Łączna wartość tych zadań to 5,3 mln zł.

W trakcie realizacji jest budowa doświetlenia na 239 przejściach dla pieszych zlokalizowanych na DK9, DK28, DK73, DK77, DK84 i DK94 (zaawansowanie robót sięga 80 proc.). Wartość tych prac to ok. 17,7 mln zł.

Na etapie projektowania jest doświetlenie 110 przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na DK84 oraz DK77. Wartość prac obejmujących zarówno etap projektowania jak i realizacji to ok. 8,6 mln zł.

Dodatkowo na etapie rozstrzygania przetargu znajdują się dwa zadania na doświetlenie 216 przejść dla pieszych na DK28 oraz na DK19 o łącznej wartości ok. 16 mln. zł, a także zadanie związane z doświetleniem trzech przejść dla pieszych i budową dojść na DK9 w Głogowie Małopolskim.

Na przełomie czerwca i lipca rzeszowski Oddział GDDKiA planuje ogłosić przetarg na ostatnie zadania związane z budową dróg dla pieszych oraz budową doświetleń przejść dla pieszych. Będą one realizowane na: DK28 w Jaszczewie, DK77 w Rudniku nad Sanem i Duńkowiczkach, a także na DK94 w Krasnem, Nagawczynie, Tuczempach oraz w Piaskach.

Pozostałe inwestycje w ramach PBID

Poza działaniami na przejściach dla pieszych, w ramach Programu, GDDKiA zrealizuje również inwestycje związane z budową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań oraz budową sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach. Powstaną także dojścia do przystanków wraz z i ich oświetleniem.

Zakończono przebudowę skrzyżowania na rondo w ciągu DK77 w Nowej Sarzynie oraz budowę chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 w Lipowicy. Łączna wartość tych zadań to 6,77 mln zł.

Na etapie realizacji jest 20 zadań o wartości ponad 100 mln zł i łącznej długości ponad 30 km. Nowe chodniki powstają na:

 • DK9 na odcinku Zarębki – Kolbuszowa Dolna i w Nowej Dębie,
 • DK19 w Równem i Domaradzu oraz na odc. Równe – Cergowa,
 • DK28 na odc. Nowosielce – Pisarowce i w Pisarowcach,
 • DK77 w Chałupkach i Gorzycach,
 • DK94 w Ropczycach, Gwizdaju i w Mirocinie.

Na DK77 w Trześni trwa przebudowa skrzyżowania oraz budowa chodnika na odc. Trześń – Gorzyce. Także w Krzemienicy na DK94 skrzyżowanie jest przebudowywane na rondo.

Kolejne trzy zadania są na etapie projektowania i uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację (ZRID). Są to chodniki na DK19 w Lutczy, Jaworniku Niebyleckim oraz na odc. Połomia – Niebylec. Ich realizacja zakończy się w 2025 roku.

Mosty i drogi

Oprócz wspomnianego programu PBID rzeszowski Oddział GDDKiA realizuje także zadania mostowe oraz przebudowy dróg.

Aktualnie trwa przebudowa DK84 pomiędzy Sanokiem i Zagórzem na długości 4,28 km. Prowadzone roboty budowlane polegają na rozbudowie tego odcinka drogi, wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś, ale także przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych oraz nowego oświetlenia. Na tym odcinku powstają także ekrany akustyczne o długości ok. 3,7 km. Koniec prac planujemy we wrześniu br.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA