REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

Realizacja PBID w województwie mazowieckim

Warszawski Oddział GDDKiA zbudował blisko 14,5 km chodników i ponad 19,5 km ciągów pieszo-rowerowych. Drogowcy przebudują 10 skrzyżowań i wykonają 10 lewoskrętów. Doświetlą 777 przejść dla pieszych. Takie efekty przyniesie realizacja Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 na drogach krajowych województwa mazowieckiego.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Zakończono już pierwszych 19 inwestycji, kolejne 37 jest w trakcie realizacji, a 19 na etapie przetargu lub przygotowania. W tym roku w Myszyńcu powstał nowy most. Ponadto dziesięć obiektów jest na etapie realizacji bądź przygotowania do remontu.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych

Warszawski Oddział GDDKiA stale monitoruje stan dróg krajowych, analizuje natężenia ruchu, jak i zdarzenia drogowe. Bazując na tych informacjach, podejmuje działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Koszt zrealizowanych zadań z PBID na Mazowszu to ok. 312,3 mln zł.

Przebudowa skrzyżowań, budowa sygnalizacji i chodników

Poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego w 13 lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego, w tym na DK61 w Pułtusku i pomiędzy Orzycem a Szelkowem oraz na DK50 w Wyszogrodzie, Glinkach, Łochowie oraz Sochocinie. Kolejne zmiany pojawiły się na DK19 w Łosicach i DK57 pomiędzy Przasnyszem a Bogatem, w Wiśniewie i Sterdynie w ciągu DK63 i Węgrowie (DK62), na DK60 we Władysławowie, a także pomiędzy Gostyninem a Stefanowem. Piesi zyskali nowe chodniki i sygnalizację świetlną. Powstały nowe przejścia dla pieszych, a istniejące doświetliliśmy. Wybudowano też dwa ronda. Wartość zrealizowanych prac przekroczyła 37 mln zł.

W tym roku na DK57 pomiędzy Obiecanowem a Makowem Mazowieckim drogowcy wybudowali 2,5 km chodnika oraz doświetli trzy przejścia dla pieszych. Na DK50 od Zamienia do Łochowa szesnaście przejść dla pieszych zyskało doświetlenie.

W realizacji jest kolejne działania poprawiające bezpieczeństwo o wartości ok. 18,5 mln zł, w tym na DK57 w Makowie Mazowieckim i Przemiarowie, na DK2 w Broszkowie i na odcinku Nowe Opole – Grochówka, na DK50 w Kobylnikach oraz na DK19 Chlebczyn – Mszanna.

Monitorowanie stan obiektów mostowych

W Myszyńcu wyburzono stary i zbudowano w jego miejsce nowy most na Rozodze w ciągu DK53.

W toku są remonty:

  • mostu w Soczewce (DK62),
  • wiaduktu nad S8 w Mszczonowie.

Dziesięć obiektów jest na etapie realizacji bądź przygotowania do remontu.

Sześć jest w realizacji:

  • trzy przepusty w ciągu DK63, w Kurowicach, Ceranowie i Bielanach,
  • dwa mosty w ciągu DK76, w Woli Rębkowskiej i Głoskowie,
  • DK61 most na Niestępówce w Radzicach.

Dla czterech prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy:

  • DK61 most na Pokrzywnicy w Łajku,
  • DK 92 most na Bzurze w Sochaczewie,
  • S8 most na Rządzy w Dybowie,
  • DK63 most na Sosence w Suchożebrach.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA