REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

2,5 mld zł – tyle zostanie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (PBID).

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
Program został przyjęty przez Radę Ministrów 23 lutego br. Tylko w tym roku zrealizowanych zostanie blisko 700 zadań na kwotę 400 mln zł.

– Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to wielkie wyzwanie, ale i ogromna szansa, którą musimy wykorzystać. Program priorytetowo podchodzi do kwestii oświetlania i doświetlania przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i przystanków transportu zbiorowego –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Cel: bezpieczniejsze drogi i mniej wypadków


Podejmowane w ramach Programu działania będą ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego (fundusz celowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego) przeznaczone zostanie 2,5 mld zł. Jest to pierwszy samodzielny program wieloletni z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę.

W finansowanie zadań objętych Programem włączyć się mogą również władze samorządowe.

Niemal 700 zadań w 2021 r.


Tylko w tym roku w ramach Programu zrealizowane zostaną 684 zadania o wartości ok. 400 mln zł, co stanowi ok. 16 proc. budżetu PBID. Ok. 1,1 mld zł (44 proc. budżetu PBID) przeznaczone zostanie w latach 2022-2024 na realizację prawie 11  600 zadań związanych z przejściami dla pieszych. Na realizację pozostałych zadań z PBID w latach 2022-2024 przeznaczony zostanie 1 mld zł (ok. 40 proc. budżetu).

Najwięcej zadań na liście na 2021 rok ujętych zostało w woj. małopolskim (183) i wielkopolskim (151). Małopolska jest również na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o środki, jakie zostaną przeznaczone w tym roku na realizację zadań (83,4 mln zł). Ponad 63 mln zł trafią na zadania realizowane w ramach PBID w woj. lubuskim. Niemal 55 mln zł to koszt zadań w woj. łódzkim, a 48,5 mln zł w Wielkopolsce.

Zadania skierowane do realizacji


26 kwietnia i 26 maja br. do realizacji w ramach Programu skierowano łącznie 215 inwestycji, które posiadają finansowanie w 2021 r. Należy podkreślić, że w ramach każdej z inwestycji realizowanych będzie od kilku do nawet kilkunastu zadań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa.

Dla 45 inwestycji zostały już podpisane umowy na roboty. Dla kolejnych 22 inwestycji trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. GDDKiA zakłada, że w III kwartale br. zostanie ogłoszona duża liczba przetargów na kolejne inwestycje realizowane w ramach PBID.

Bezpieczeństwo przejść dla pieszych


Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza jego niechronionych uczestników, to absolutny priorytet dla GDDKiA. Dlatego w 2019 roku rozpoczęto audyt przejść dla pieszych na zarządzanych przez GDDKiA drogach. W ubiegłym roku opublikowano obszerny raport z I etapu. 8 lipca przedstawiono podsumowanie etapu II, podczas którego skontrolowano przejścia dla pieszych na odcinkach o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyniki audytu będą wdrażane m.in. w ramach PBID, którego priorytetowym obszarem jest właśnie bezpieczeństwo przejść dla pieszych. Wśród zadań z tego zakresu, które realizowane będą w latach 2022-2024, najwięcej zgłoszonych zostało w woj. mazowieckim (1760). Ich szacunkowy całkowity koszt to niemal 422,5 mln zł. 1175 zadań zgłoszonych zostało w woj. łódzkim (84 mln zł), 961 w woj. wielkopolskim (75,4 mln zł), a 843 w woj. śląskim (79 mln zł).

Pozostałe zadania, które będą realizowane w ramach Programu, obejmują m.in. budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych z peronami, skrzyżowań i kładek dla pieszych. Przeprowadzona zostanie również m.in. korekta łuków i likwidacja zastoisk wód na jezdniach (przez które pojazdy wpadają w poślizg). Uporządkowane zostanie też parkowanie pojazdów wzdłuż dróg krajowych.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA