REKLAMA
Drogi Wiadomości

Remont DK7 na południe od Warszawy

Rozpoczyna się ostatni etap realizacji drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Płn. Dotychczasowy przebieg DK7 od Sękocina Starego do Rembertowa zostanie wyremontowany. Zakończenie przewidziane jest w IV kwartale 2024 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Pierwsze prace właśnie się rozpoczęły. Na początek wykonane są pomiary nawierzchni obu jezdni. W miejscu ich wykonywania zajmowany jest naprzemiennie prawy i lewy pas ruchu, z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Odbywa się także konserwacja przydrożnych rowów. Zajęty jest prawy pas ruchu z ograniczeniem prędkości do 70 km/h.

Kolejny etap rozpocznie się od 17 czerwca. Dotyczyć on będzie remontu obiektów mostowych. Zajęty będzie prawy pas ruchu z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Rozpocznie się także frezowanie nawierzchni i układanie nowej na obu jezdniach. Kierowcy będą mieli dostępny jeden pas ruchu z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.

S7 Lesznowola – Tarczyn Płn.

W marcu 2024 r., za sprawą otrzymania pozwolenia na użytkowanie, odcinek Lesznowola – Tarczyn Płn. zyskał status drogi ekspresowej. Tym samym kierowcy mają do dyspozycji 29 km ekspresowego wylotu trasy S7 ze stolicy w kierunku Krakowa.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA