REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
4 Minuty czytania

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego przy ujściu Sanu do Wisły

Wody Polskie w tym rejonie prowadzą prace na łączną kwotę 500 mln zł. Celem jest zabezpieczenie przeszło 32 tys. ha użytków oraz ochrona przeciwpowodziowa ponad 50 tys. mieszkańców.

 
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego przy ujściu Sanu do Wisły, fot. Wody Polskie
Rozbudowa wału przeciwpowodziowego przy ujściu Sanu do Wisły, fot. Wody Polskie
  Realizowane tutaj prace są elementem kompleksowej ochrony przed powodzią powiatów: stalowowolskiego, sandomierskiego i tarnobrzeskiego.
 Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty na rozbudowywanym wale przeciwpowodziowym przy ujściu Sanu do Wisły, podkreślił dużą rolę inwestycji w kontekście regionu oraz całego kraju. Wizyta odbyła się 6 czerwca w miejscowości Wrzawy w gminie Gorzyce, gdzie aktualnie trwają roboty na zadaniu San III o wartości 25 mln zł, polegającym na rozbudowie lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki San. Prezydentowi towarzyszyła Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył również Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

– Jesteśmy w miejscu, gdzie jest realizowana spektakularna inwestycja, jedna z bardziej znaczących i oczekiwanych od dziesięcioleci –
powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty na modernizowanych wałach przeciwpowodziowych. – Mam nadzieję, że inwestycja będzie służyła przez kolejne dziesięciolecia i zabezpieczała mieszkańców, ich dorobek oraz plony przed niebezpieczeństwami, bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że mimo iż występują okresy suszy, to również przychodzi czas gdy są deszcze i Wisła i San niosą ogromne masy wód, wówczas niebezpieczeństwo staje się realne. Prezydent podziękował Wodom Polskim oraz wykonawcom za sprawne prowadzenie prac służących bezpieczeństwu mieszkańców Polski. – Jeżeli chcecie zobaczyć, jak szybko i solidnie są prowadzone prace, to spytajcie mieszkańców – podsumował Prezydent Andrzej Duda.

Podczas swojego wystąpienia Wiceminister Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśliła, że przy realizacji tego typu inwestycji ważna jest ścisła współpraca z samorządami i społecznością lokalną. – Przykład takiej współpracy z Wodami Polskimi widać właśnie przy inwestycji w gminie Gorzyce w województwie podkarpackim, przy zabezpieczeniu ujścia Sanu – dodała Wiceminister Anna Moskwa.

Prezes PGW WP Przemysław Daca podkreślił, że dopiero z chwilą powstania Wód Polskich stało się możliwym pozyskanie środków finansowych, które pozwalają na realizację kompleksowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Od 2018 roku regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie, na terenie województwa podkarpackiego – tylko w powiatach stalowowolskim i tarnobrzeskim – zakończył, realizuje i przygotowuje 7 projektów o wartości ponad 300 mln. W ich ramach zostanie zmodernizowanych ponad 70 km obwałowań Wisły, Sanu, Łęgu i Trześniówki. Równolegle z pracami prowadzonymi przez regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie, RZGW w Krakowie realizuje projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem jest rozbudowa około 30 km obwałowań Wisły i Koprzywianki oraz budowa i modernizacja 4 przepompowni. Wartość tej inwestycji sięga 200 mln zł.

– Łączna wartość wszystkich zadań realizowanych w regionie w ramach systemu ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle, wynosi 500 mln zł –
podkreślił Przemysław Daca. Prezes dodał, że Wody Polskie podchodzą do ich realizacji kompleksowo. – Inwestycje są zaplanowane w taki sposób, aby uwzględnić zarówno występowanie okresów ze zwiększonymi opadami i towarzyszącymi im wezbraniami, jak również okresy suszy – podsumował Przemysław Daca.

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda przedstawiła Prezydentowi RP zakres zadania inwestycyjnego San III, które jest jednym z elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego Banku Rozwoju Rady Europy i Budżetu Państwa.

Siedem zadań przygotowanych i realizowanych i przez Wody Polskie, m.in. na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz stalowowolskiego przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów szczególnie zagrożonych wezbraniami. Przypomnijmy – powódź z 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego spowodowała szkody w 538 miejscowościach na terenie 24 powiatów. Ewakuowano wówczas ponad 13 tys. mieszkańców północnej części województwa, a poszkodowanych było łącznie 42 tys. osób. Dodatkowo na terenie 13 powiatów wystąpiły osuwiska, które spowodowały uszkodzenia 570 budynków. Straty w regionie oszacowano na prawie 12 mld złotych.

Wody Polskie intensywnie pracują nad stworzeniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) i Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) są finansowane z wielu źródeł, m.in. funduszy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i KE. Celem tych inwestycji jest łagodzenie fali powodziowej i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez 15,1 mln osób.

Łączna wartość inwestycji realizowanych przez Wody Polskie przekracza 2 miliardy zł.

Źródło: Wody Polskie
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA