REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii kolejowej Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)

W ciągu najbliższych tygodni w gminie Strumień ruszą pierwsze prace inwestycyjne w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)”.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Jest to jedno z dwóch zadań kolejowych, na realizację których w kwietniu 2024 r. podpisano umowy na dworcu w Katowicach z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka oraz wiceministra Przemysława Koperskiego. W poszczególnych gminach, które przecina modernizowana linia kolejowa, odbędą się spotkania informacyjne z zainteresowanymi mieszkańcami. Pierwsze z nich zaplanowano na 26 czerwca 2024 r. w Pruchnej (gm. Strumień).

Sprawniejsze podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami

W Strumieniu (woj. śląskie) odbyło się natomiast spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów w którym wziął udział wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Podczas spotkania przedstawione zostały główne założenia przebiegu prac modernizacyjnych na linii kolejowej pomiędzy granicą z Czechami a Zabrzegiem. W lipcu ma ruszyć wstępna faza projektu, a zasadnicze działania mają rozpocząć się we wrześniu br. Dzięki realizacji inwestycji, której wartość wynosi ok. 1,7 mld zł, usprawnione zostaną podróże z Zabrzegu do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Przebudowane zostaną stacje: Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki: Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl. W ramach prac planowana jest także przebudowa ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, a dzięki modernizacji wiaduktów poprawi się bezpieczeństwo na drogach. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Inwestycja na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice jest kluczowa dla kraju, bo to ważny korytarz transportowy z północy na południe. Ma ona też istotne znaczenie dla mieszkańców tego regionu, m.in. gmin Czechowice-Dziedzice, Chybie, Strumień czy Zebrzydowice.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA