REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie wiceministra infrastruktury z ambasadorem Szwajcarii

Możliwości współpracy w dziedzinie kolejnictwa pomiędzy Polską i Szwajcarią to najważniejszy temat rozmowy wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka z ambasadorem Szwajcarii w Polsce, Fabricem Filliezem.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Rozmowa pozwoliła na przedstawienie trwających i planowanych działań na rzecz rozwoju sieci kolejowej w Polsce, mających na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa podróży kolejowych oraz poprawę łączności między regionami kraju. Wiceminister Piotr Malepszak wskazał na projekt „Wspólny Bilet”, który umożliwia podróżowanie na podstawie jednego biletu pociągami różnych przewoźników oraz prace nad Horyzontalnym Rozkładem Jazdy, który ma zaowocować zintegrowanym i cyklicznym rozkładem jazdy pociągów do 2030 roku, inspirując się szwajcarskimi rozwiązaniami.

Omawiając potencjalne obszary współpracy wiceminister Piotr Malepszak przypomniał niedawną wizytę studyjną w Polsce szwajcarskich przedsiębiorców kolejowych i ich spotkania z polskimi przedsiębiorstwami kolejowymi oraz zarządcami infrastruktury, m.in. PKP PLK, PKP Cargo czy Centralnym Portem Komunikacyjnym, podkreślając jednocześnie otwartość Polski na szwajcarskie inwestycje oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

– Mam nadzieję, że szwajcarskie firmy znalazły zachętę i możliwości biznesowe, aby zainwestować na polskim rynku kolejowym, w obszarach dostaw taboru kolejowego oraz projektowania i budowy linii kolejowych. Istnieje również duża przestrzeń do wymiany doświadczeń, know-how i najlepszych praktyk – powiedział wiceminister Piotr Malepszak.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA