REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozbuduje DW 833 Chodel – Urzędów

STRABAG rozpoczyna prace przy przebudowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Urzędów. Umowa na realizację inwestycji została podpisana 24 czerwca br. przez spółkę STRABAG i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Zdjęcie: Łukasz Frączek, UMWL, www.zdw.lublin.pl

Zakres prac obejmuje m.in. poszerzenie jezdni do 7 m, wykonanie poboczy, budowę 4 km chodników oraz 11 km odcinka ścieżki pieszo-rowerowej. STRABAG przebuduje również 15 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej. Powstanie 16 zatok autobusowych, 2 zatoki do kontroli ruchu, 10 przepustów, w tym 3 z przejściami dla zwierząt oraz nowe nasadzenia drzew. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi dotychczasowe oświetlenie zostanie zastąpione nowym. Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa o łącznej długości ponad 6,2 km.

Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie: przepust M1 na cieku Dopływ spod Antonówki – na nowy w konstrukcji skrzynkowej wraz z urządzeniami piętrzącymi, długość po linii cieku 12 m a po linii drogi 4,5 m oraz przejazd gospodarczy PG1 – na nowy w konstrukcji skrzynkowej, długość po linii przejazdu 13 m a po linii drogi 4,5 m.

Ukończenie prac zaplanowane jest wg. harmonogramu kontraktu na lipiec 2026 r.

W ramach modernizacji DW 833 STRABAG realizuje na tej drodze równolegle prace od km 12+980 do m. Kraśnik (km ok. 18+970), w ramach których powstaje m.in. 4,5 km odcinek jezdni, 2 ronda i 3 skrzyżowania i most nad rzeką Urzędówką w Urzędowie.

Droga wojewódzka nr 833 przebiega przez 2 powiaty – opolski i kraśnicki – w województwie lubelskim. Władze samorządowe podkreślają duże znaczenie prowadzonych na tej trasie od 2016 r. prac modernizacyjnych. Rozbudowana i nowoczesna droga ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów oraz usprawnić komunikację w regionie. Inwestycje realizowane na drodze wojewódzkiej nr 833 pozyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA