REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

TAURON wybuduje farmę na terenach poprzemysłowych

TAURON wybuduje pierwszą farmę fotowoltaiczną w Jaworznie na terenach byłej Elektrowni Jaworzno I. Powstanie farma o mocy 5 MW. Projekt będzie współfinansowany z WFOŚiGW w Katowicach.

 
Grafika: TAURON
Grafika: TAURON
                   – Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu TAURONA, mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Farma fotowoltaiczna w Jaworznie to element szerszego programu rozwoju fotowoltaiki na terenach poprzemysłowych należących do Grupy – dodaje prezes TAURONA.

Podpisana w Katowicach przez TAURON Wytwarzanie i WFOŚiGW umowa zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków umowy, TAURON Wytwarzanie będzie mógł wykorzystać umorzoną kwotę na sfinansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że swoją szansę w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii pozyskiwania energii dostrzegają również duże firmy energetyczne, takie jak TAURON. Konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii to nasza przyszłość –
mówi Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach.

Farmę w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia. Obecnie na terenie inwestycji trwają prace projektowe. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 75-150 MWp. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej – są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze.

Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w Zielony Zwrot TAURONA – przyjętą w maju zeszłego roku aktualizację kierunków strategicznych, opierającą się o rozwój czystej energii. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Realizując założenia Zielonego Zwrotu TAURON we wrześniu 2019 roku kupił pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz zakupił prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Aktualnie Grupa prowadzi zarówno projekty zakupu inwestycji OZE o różnej dojrzałości (planowanie, realizacja, eksploatacja), a także realizuje własne przedsięwzięcia. Obecnie w portfelu TAURONA znajdują się projekty na różnym etapie zaawansowania, które mają zapewnić sukcesywne dojście do założonego celu.

Elastyczne finansowanie


TAURON stara się pozyskiwać różnorodne formy finansowania dla swoich zielonych inwestycji. Niedawno spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym kolejne projekty OZE będą mogły uzyskać finansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie co najmniej 50 milionów złotych każda.

W grudniu ubiegłego roku TAURON podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji TAURONA służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej.

Źródło: TAURON Polska Energia S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA