REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowa na budowę S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

19 maja 2021 r. GDDKiA podpisała z konsorcjum spółek PORR i Unibep umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód.

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Ten fragment S19 jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia łączącego państwa bałtyckie, poprzez Białystok, Lublin i Rzeszów, z południem Europy.

– Szlak Via Carpatia otwiera gospodarczo regiony Polski wschodniej. Podpisana dzisiaj umowa zapewni dobrą komunikację wokół Białegostoku. Jest to kolejna umowa na realizację tej drogi ekspresowej w woj. podlaskim –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Via Carpatia na terenie Polski to szlak wykorzystujący przebieg już oddanych, budowanych lub planowanych odcinków dróg ekspresowych S19, S16 i S61. Będzie liczył nieco ponad 700 km długości. Kierowcy mają obecnie ok. 75 km tej trasy, a na kolejne odcinki pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim wjadą w tym roku –
podkreśla Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. – W realizacji mamy niemal 300 km przyszłej Via Carpatii, w przetargu na wyłonienie wykonawcy kolejne 85 km, a w przygotowaniu blisko 255 km tej trasy.

Przybywa kilometrów


Odcinek, na który podpisano umowę ma ok. 10,2 km długości i na północy, w rejonie miejscowości Krynice, włącza się w istniejącą drogę krajową nr 65 Ełk – Białystok. Od zachodu omija stolicę województwa, aby na funkcjonującej drodze ekspresowej S8 (na planowanym węźle Białystok Zachód) połączyć się z odcinkami S19 będącymi już w realizacji (również w systemie „Projektuj i buduj”):
– Białystok Zachód – Księżyno,
– Księżyno – Białystok Południe
– Białystok Południe – Ploski
– Ploski – Haćki (niedaleko Bielska Podlaskiego)

Wszystkie wymienione odcinki drogi ekspresowej S19, od Krynic na północny zachód od Białegostoku, aż po Haćki koło Bielska Podlaskiego, tworzą podlaski fragment Via Carpatii, który jest już fazie w realizacji. Łączna długość tych odcinków to 56,4 km (oś północ-południe). Poza szlakiem Via Carpatią powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.

Trudny fragment drogi


Odcinek Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, choć nie długi, to jest jednak bardzo ważny. To w ramach tego zadania powstanie węzeł Białystok Zachód (typ WA pełna koniczyna), łączący dwie drogi ekspresowe – powstającą S19 z istniejącą S8. W ramach budowy węzła wykonana będzie też przebudowa S8 na długości około 1,9 km.

Zadanie obejmować będzie też budowę 13 obiektów inżynierskich, w tym dwóch mostów – nad rzeką Supraśl i rzeką Białą, a także wiaduktu kolejowego nad torami Białystok – Ełk.

Droga ekspresowa S19 będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każda stronę (z rezerwą terenu pod trzeci pas) i będzie przystosowana do obciążeń 11,5 t/oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni wybierze wykonawca, przy zachowaniu wymagań jakościowych GDDKiA.

Zadanie zrealizuje konsorcjum firm PORR (lider) i UNIBEP (partner). Umowa na projekt i budowę tego odcinka opiewa na kwotę 405,6 mln zł. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na III kw. 2022 r., a budowa na lata 2022-2024.

Wyrok KIO


Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 3 lutego 2021 r., a sam przetarg został ogłoszony 3 czerwca 2020 r. Cieszył się on sporym zainteresowaniem – wpłynęło dziewięć ofert, z których najtańszą złożyło konsorcjum firm NDI i NDI SOPOT (403,07 mln zł).

Po weryfikacji najtańszej oferty okazało się, że konsorcjum nie spełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy. Po odwołaniu wniesionym przez NDI, sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej, która to wyrokiem z 15 grudnia 2020 r. oddaliła odwołanie konsorcjum w całości, orzekając między innymi, że „(…) zamawiający (GDDKiA) (…) słusznie stwierdził, że odwołujący (NDI) nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej”.

W tej sytuacji GDDKiA zbadała i wybrała – następną w kolejności – ofertę konsorcjum firm PORR i UNIBEP, które wybudują ten odcinek S19 za 405,6 mln zł.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA