REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na projekt i budowę S19 Sokółka – Czarna Białostocka

21 czerwca 2024 r. białostocki Oddział GDDKiA na zaprojektowanie i budowę 24 km odcinka drogi ekspresowej S19 Sokółka – Czarna Białostocka. To ostatni fragment S19 pomiędzy granicą Państwa w Kuźnicy a Białymstokiem, wchodzący w etap realizacji. Ma być gotowy w 2028 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Na pozostałych odcinkach S19 na północ od Białegostoku albo już trwa budowa: Kuźnica – Sokółka, Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód, albo prowadzone są prace projektowe po podpisaniu umów także w systemie P&B: Czarna Białostocka – Białystok Północ, Białystok Północ – Dobrzyniewo.

Dodatkowe kryteria spełnili wszyscy oferenci

Przetarg na odcinek Sokółka – Czarna Białostocka ogłoszono 30 czerwca 2023 r. Oferty złożyło 12 firm. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali maksymalne okresy gwarancji, jakości (10 lat) oraz zagospodarowanie 100 proc. destruktu. W tej sytuacji decydowała cena, a najniższą ofertę w wysokości 828,8 mln zł złożyła firma Stecol Corporation.

Procedury odwoławcze

23 listopada 2023 r. ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty, firmy Stecol, a 4 grudnia konkurująca w przetargu firma POLAQUA wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Wyrokiem z 22 grudnia 2023 roku KIO przyznało jednak rację GDDKiA i oddaliło odwołanie.

Nie zraziło to jednak odwołującej się firmy, która skierowała sprawę do sądu. Skarga na wyrok KIO złożona 29 stycznia 2024 r. została oddalona przez Sąd Okręgowy w Warszawie 24 maja 2024 r.

Stecol na polskim rynku

Chińska firma nie jest debiutantem na polskim rynku. W latach 2019-2023 zrealizowała, w systemie „Projektuj i buduj”, drogę ekspresową S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia. Obecnie buduje odcinek autostrady A2 Groszki – Siedlce Zachód, a w czerwcu 2023 r. podpisała umowę na realizację S12 w woj. Lubelskim, na odcinku Dorohucza – Chełm.

Tranzyt poza miejscowościami

Podlaski odcinek S19 Sokółka – Czarna Białostocka ma długość 24,1 km i będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki. Umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Standardowa „eska”

Powstanie droga ekspresowa, o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową kolejki wąskotorowej. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Wykonawca ma na realizacje zadania 39 miesięcy (bez wliczania dwóch okresów zimowych na etapie robót) od podpisania umowy. W ciągu pierwszych 10 miesięcy opracuje dokumentację projektową niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

GDDKiA zakłada, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA