REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Unibep wybuduje dwa odcinki drogi S19

1 grudnia br. białostocki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty w przetargu na projekt i budowę dwóch odcinków S19: Czarna Białostocka – Białystok Północ oraz Białystok Północ – Dobrzyniewo. W obu przetargach wybrano ofertę spółki Unibep.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

 

Finał trzech przetargów

Tym samym cały, 46-kilometrowy fragment S19 podzielony na trzy odcinki realizacyjne ma już wyłonionych wykonawców. 24 listopada br. wybrano wykonawcę dla odcinka Sokółka – Czarna Białostocka, firmę Stecol z Chin.

Przy braku odwołań od rozstrzygnięć w przetargach na te trzy odcinki S19 i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami w I kwartale 2024 roku:

– S19 Sokółka – Czarna Białostocka (24,1 km): firma Stecol z ofertą 828,8 mln zł,

– S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ (13 km): firma Unibep S.A. z ofertą 347,79 mln zł,

– S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo (9 km): firma Unibep S.A. z ofertą 320,88 mln zł.

Realizacja całego tego fragmentu S19 planowana jest na lata 2025-2028.

Dodatkowe kryteria spełnili wszyscy oferenci

W przetargach na te odcinki S19 wszyscy startujący wykonawcy zadeklarowali na przykład maksymalne okresy gwarancji jakości (10 lat) na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze oraz obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem. W tej sytuacji o wyborze najkorzystniejszej ofert decydowała cena.

S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ

Przetarg ogłoszono 21 lipca br. Oferty złożyło 10 wykonawców. Najniższą cenę zaproponowała firma Unibep – 347, 79 mln zł, najwyższą Budimex – 417,43 mln zł.

Na tym odcinku ekspresowa S19 zostanie wykonana, jako droga o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Poprowadzona będzie w przybliżeniu śladem istniejącej DK19. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca, z wyjątkiem istniejącej obwodnicy Wasilkowa, gdzie obecna jezdnia będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Konstrukcja drogi zostanie wykonana zgodnie z wymogami kategorii ruchu KR6 i nośności nawierzchni do 11,5 t/oś.

Dobudowa drugiej jezdni

Na istniejącej obwodnicy Wasilkowa dobudowana zostanie druga jezdnia (po stronie południowej), a dotychczasowa zostanie przystosowana do parametrów drogi ekspresowej i dodatkowo będzie na niej wymieniona warstwa ścieralna.

Na całym odcinku przewidziano 18 obiektów inżynierskich, z tego 14 zostanie wybudowanych od nowa lub w przypadku istniejących – rozbudowana o pomost dla drugiej jezdni.

S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

Przetarg ogłoszono 4 sierpnia br. Tu również oferty złożyło 10 wykonawców i podobnie jak na sąsiednim odcinku – najniższą cenę 320,8 mln zł zaproponowała firma Unibep, a najwyższą firma Budimex 438,7 mln zł.

Odcinek S19 od istniejącego węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie na DK8) do węzła Dobrzyniewo (z węzłem) będzie miał długość 8,77 km. Zostanie wykonany, jako droga o dwóch jezdniach, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Konstrukcja drogi zostanie wykonana zgodnie z wymogami kategorii ruchu KR6 i nośności nawierzchni do 11,5 t/oś. Zaplanowano 14 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt).

Z węzłem Dobrzyniewo

Wybudowany zostanie węzeł Dobrzyniewo na skrzyżowaniu S19 z S16 (a w przyszłości także z S8). Węzeł ten umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16) i węzła Białystok Zachód na S8 (kierunek Warszawa – Białystok), a z niego także na kierunek Białystok – Lublin (S19).

Fot: GDDKiA O/Białystok

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA