REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych w woj. kujawsko-pomorskim

Jest bezpieczniej na styku dróg z torami w woj. kujawsko-pomorskim. Polskie Linie Kolejowe zwiększyły poziom bezpieczeństwa dzięki nowym urządzeniom na 12 przejazdach kolejowo-drogowych m.in. w Rypinie, Chełmży i Śliwicach. Łączna wartość inwestycji PLK to blisko 18 mln zł netto.

Zdjęcie: Eugeniusz Kołodyński, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Kierowcy przejeżdżają bezpieczniej przez tory na 12 przejazdach kolejowo-drogowych w woj. kujawsko-pomorskim. Zbudowano nowe sygnalizatory świetlne, są nowe nawierzchnie drogowa i torowa oraz energooszczędne oświetlenie LED na przejazdach w Chełmży, Rypinie, Śliwicach, Obrowie, Wałdowie Szlacheckim, Dąbrowie Chełmińskiej, Wrocławkach, Firlusie, Grzywnie, Bielczynach, Lubiczu i Małym Rudniku. Nowe urządzenia zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa na styku dróg z torami.

Modernizacja przejazdów została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączny koszt prac wyniósł blisko 18 mln zł netto. Środki na realizację zadania pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Bezpieczniej dla kierowców i pasażerów w pociągach

Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg z torami jest jednym z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych, dlatego konsekwentnie spółka poprawia jego poziom także na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Nowe urządzenia na przejazdach znajdują się m.in. na zrewitalizowanej trasie Toruń Wschodni – Chełmża oraz na trasie Kutno – Toruń. W 2023 r. wymieniona została nawierzchnia na 8 przejazdach, w tym w Warlubiu, Brzozie i Świekatowie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA