REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Wizyta uczniów z Drohobycza w Krakowie

Miasto Kraków w ramach współpracy zagranicznej, pielęgnuje kontakty z rozsianą po całym świecie Polonią, dla której miasto jest symbolem polskiej historii i rodzimych tradycji. Dzięki prowadzonym projektom, możliwe jest wspieranie materialnie i patriotycznie naszych rodaków na Wschodzie, zwłaszcza w objętej wojną Ukrainie. Miasto organizuje pomoc humanitarną, ale także – wyjazdy do Krakowa, które są okazją do krótkiego wytchnienia i obcowania z polską kulturą.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa SA, www.wodociagi.krakow.pl

W tym roku Kancelaria Prezydenta przygotowała projekt skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu. W realizację tego przedsięwzięcia włączyły się Wodociągi Miasta Krakowa – wieloletni filantrop miasta Drohobycz, przyjaciel Polskiej Szkoły w Drohobyczu i partner branżowy tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Od 24 do 28 czerwca 29 uczniów i 5 pedagogów spędziło w Krakowie tydzień pełen wakacyjnych atrakcji. Podczas spotkania powitalnego w krakowskim magistracie grupę powitali Stanisław Mazur, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Piotr Ziętara, Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa, który jest Honorowym Obywatelem Miasta Drohobycza. Pozdrowienia z Ukrainy przekazał uczniom na zdalnym połączeniu Wołodymyr Kondziołka, Dyrektor Instytutu Rozwoju Miasta Drohobycza, odpowiedzialny za współpracę z Krakowem.

Program wizyty był bardzo intensywny. Znalazły się w nim warsztaty w Pałacu Krzysztofory przygotowane przez Muzeum Krakowa, zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, Ogród Doświadczeń im. S. Lema, warsztaty w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, ZOO, rejs statkiem do Tyńca i zwiedzanie opactwa.

Wodociągi Krakowskie cieszą się z możliwości współpracy przy tym projekcie. Wodociągi Miasta Krakowa od rozpoczęcia wojny w Ukrainie wspierają społeczność miasta Drohobycza, między innymi Polską Sobotnią Szkołę im. św. Królowej Jadwigi założoną w 1995 r. przez Adama Chłopka, Prezesa Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, dyrektora Ogólnoukraińskiego Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej, naczelnika drohobyckiej filii Instytutu Modernizacji Treści Oświaty Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, członka Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz członka Rady Oświaty Mniejszości Narodowej przy Ministrze Oświaty Ukrainy. Polska Sobotnia Szkoła im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu jest modelową placówką nauczania polskiego języka i kultury. Skupia podopiecznych nie tylko z Drohobycza, ale również Truskawca, Stebnika i innych okolicznych miejscowości. To dzieci z rodzin polonijnych, mieszanych rodzin polsko-ukraińskich i ukraińskich, które w nauce języka polskiego widzą dla siebie szansę na rozwój. Dla wielu z nich uczęszczanie do Polskiej Szkoły jest początkiem ścieżki edukacyjnej prowadzącej do studiów w naszym kraju.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA