REKLAMA
Drogi Wiadomości

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S12

19 grudnia 2019 r. warszawski Oddział GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla S12 od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do Radomia.

Efektem końcowym przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania administracyjnego będzie ustalony przebieg nowej trasy.

Wybór wariantu optymalnego

Przeprowadzone prace projektowe w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego w tym wykonanie analizy wielokryterialnej pozwoliły spośród kilku wariantów wybrać jeden, optymalny. Wariant ten został wskazany we wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej jako preferowany.

40 km przez 6 gmin

Wybrany wariant preferowany o długości ok. 41,3 km przebiega przez teren gmin: Gielniów, Rusinów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Przyszła trasa będzie posiadała 2 jezdnia po 2 pasy ruchu a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez 3 węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Co dalej?

Firmie Multiconsult, która wykonuje dokumentację projektową pozostały do dokończenia prace związane z rozpoznaniem geologicznym terenu. Termin umowny mija w maju 2020 r. Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA