REKLAMA
Drogi Mosty Wiadomości

Wybrano oferty na remont mostów w Zarębkach i Jaśle

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejsze oferty na remont mostu przez rzekę Jasiołka w Jaśle w ciągu DK28 oraz na remont mostu przez rzekę Przyrwa w Zarębkach w ciągu DK9. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru GDDKiA podpisze umowy z wykonawcą.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów, www.gov.pl/web/gddkia-rzeszow/

W obu przypadkach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Stalmost ze Stalowej Woli. W przetargu na remont mostu na DK9 w Zarębkach złożono pięć ofert. Stalmost zaoferował zrealizowanie zadania za kwotę 1 197 384,73 zł.

Zakres prac do wykonania obejmował będzie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, remont podpór, konstrukcji nośnej, nawierzchni jezdni, poboczy technicznych wyniesionych, barieroporęczy, odwodnienia i izolacji, urządzeń dylatacyjnych, a także łożysk i dojazdów.

Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Na remont mostu w Jaśle Stalmost zaoferował kwotę 5 440 901,68 z. Była to najkorzystniejsza ofert z siedmiu złożonych w tym przetargu.

Zakres prac do wykonania obejmował będzie wykonanie prac rozbiórkowych elementów wyposażenia, wykonanie izolacji, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni na dojazdach i obiekcie, remont kap chodnikowych wraz z nawierzchnią, barieroporęczami i barierami, a także wykonanie napraw powierzchniowych korpusów przyczółków, filarów i ustroju nośnego.

Termin wykonania zamówienia: do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA