REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę drogi S11 Siemianice – Gotartów

Wiosną tego roku opolski Oddział GDDKiA podpisał umowy na zaprojektowanie i realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S11: Kępno – Siemianice oraz Gotartów – początek obwodnicy Olesna. Coraz bliżej jest podpisanie umowy na realizację blisko 23 km odcinka Siemianice – Gotartów.

Grafika: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Postępowanie przetargowe

Przetarg na wyłonienie wykonawców dla trzech odcinków S11 ogłoszono 31 sierpnia 2023 r. W trakcie postępowania wpłynęło 2475 pytań od wykonawców, na które GDDKiA udzieliła odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do skalkulowania swoich ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 21 listopada 2023 r.

Dla odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km, w styczniu br. GDDKiA wskazała najkorzystniejszą ofertę. Jeden z oferentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, które Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła, lecz w postępowaniu przed sądem zapadła decyzja o przeprowadzeniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Spośród złożonych ośmiu wybrano konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia z ofertą na kwotę 577 556 748,89 zł.

Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru, to po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych opolski Oddział GDDKiA będzie mógł podpisać umowę na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). GDDKiA zakłada, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

46 km nowej trasy S11

Dwujezdniowa droga ekspresowa między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km)
  • Siemianice – Gotartów (22,7 km),
  • Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Zaplanowano budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na tych odcinkach powstaną też kolejne węzły drogowe: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe.

Cała inwestycja przewiduje również budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Na jakim etapie są kolejne odcinki S11

28 marca br. podpisano umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialna będzie firma Polaqua. Wartość umowy to 375,6 mln zł.

26 kwietnia br. podpisano umowę na budowę 10,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Gotartowem i początkiem obwodnicy Olesna. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm Mirbud oraz Kobylarnia (partner). Wartość umowy to 464,9 mln zł.

Komfort i bezpieczeństwo podróży

Realizacja inwestycji, poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczyni się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie woj. wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Wpłynie bowiem na wyprowadzenie z miast ruchu tranzytowego na całej osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA