REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Wybrano wykonawcę drogi S16 Olsztyn – Barczewo

Olsztyński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na realizację drogi ekspresowej S16 Olsztyn – Barczewo. Najlepszą ofertę złożyła spółka Budimex o wartości ponad 507 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Jeżeli nie wpłyną odwołania, to do końca wakacji, po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa UZP, GDDKiA podpisze umowę i zakończy toczący się od 21 grudnia 2022 r. przetarg. W październiku 2023 r. dokonano pierwszego wyboru najkorzystniejszej oferty dla tego odcinka, wskazując ofertę Budimeksu. Wpłynęło jednak odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która nakazała unieważnienie wyboru i ponowne badanie ofert z uwzględnieniem odrzuconej oferty złożonej przez konsorcjum Polimex. Sąd Okręgowy w Warszawie, w lutym br. oddalił skargę GDDKiA na wyrok KIO, w efekcie przystąpiono do ponownego badania ofert. Po ponownej analizie GDDKiA miała

wskazać ofertę konsorcjum Polimex jako najkorzystniejszą, ale w czerwcu br. konsorcjum nie zgodziło się na wybór ich oferty. W efekcie ponownie wybrano ofertę Budimeksu.

Dobudowa drugą jezdnię

W śladzie obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem, którą oddano do ruchu w 2010 r., powstanie droga ekspresowa S16 o długości blisko 30 km. Realizację podzielono na dwa odcinki: Olsztyn – Barczewo i Barczewo – Biskupiec. Dla tego drugiego odcinka, o długości ponad 18 km, w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów drogi ekspresowej.

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

Na odcinku pomiędzy Olsztynem i Barczewem zostaną wybudowane wspomniane węzły Wójtowo oraz Łęgajny, na których zastosujemy samowystarczalne oświetlenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Rozbudowany zostanie węzeł Barczewo. Powstanie jedenaście nowych obiektów inżynierskich, a trzy przejścia podziemne dla pieszych zostaną wydłużone.

W pierwszej kolejności wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wraz z jej uzyskaniem potrwa ok. 17 miesięcy. Kolejne 22 miesiące, bez uwzględnienia okresów zimowych pomiędzy 16 grudnia i 15 marca, zajmie realizacja inwestycji. Kierowcy z nowej trasy powinni skorzystać w 2028 r.

Znaczenie inwestycji

Modernizacja odcinka DK16 ma kluczowe znaczenie dla północno-wschodniej Polski. Nowoczesna droga ekspresowa zwiększy przepustowość trasy, poprawi bezpieczeństwo oraz skróci czas podróży. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, przyciągając inwestorów i turystów oraz ułatwiając codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA