REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Bielska Podlaskiego

9 lutego białostocki Oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację prawie 3 km odcinka drogi krajowej nr 66 w rejonie Bielska Podlaskiego.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
To fragment planowanej południowej obwodnicy tego miasta, który powstanie w systemie „Projektuj i buduj”.

Sześciu chętnych

W przetargu oferty złożyło sześć firm i konsorcjów. Najniższą cenę zaproponowało konsorcjum firm: Unibep, Budrex i Value Engineering ok. 77,7 mln zł. Kwota ta przekracza o 3,9 mln zł środki GDDKiA planowane na realizację tej inwestycji. Jednak po analizie sytuacji rynkowej GDDKiA podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu finansowania dla tego zadania. Warto dodać, że najdroższa oferta złożona w przetargu opiewała na kwotę aż 179,47 mln zł.

Co dalej?


Od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałym firmom przysługuje prawo do złożenia odwołań. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie standardowo skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli odwołań nie będzie, podpisanie umowy z konsorcjum powinno nastąpić wiosną bieżącego roku.

Druga obwodnica


Na osi północ-południe ruch tranzytowy wyprowadzony zostanie z Bielska Podlaskiego dzięki dwujezdniowej drodze ekspresowej S19, która ominie miasto od zachodu. Z kolei planowana południowa obwodnica Bielska Podlaskiego ma wyprowadzić z niego ruch na osi wschód – zachód.

Południowa obwodnica miasta to dwa 3-kilometrowe fragmenty drogi krajowej nr 66. Pierwszy z nich ma powstać w ramach budowy S19 na odcinku Haćki – Bielsk Podlaski. Drugi to oddzielne zadanie, na którego realizację wybrano ofertę. Cała obwodnica ma powstać w latach 2023-2025.

Co powstanie w ramach inwestycji


Odcinek będzie realizowany jako droga jednojezdniowa (przekrój 1×2) o nawierzchni bitumicznej. Odcinek położony jest między istniejącą DK19 (wylot z Bielska Podlaskiego w stronę Siemiatycz) a DK66 (wylot w kierunku przejścia granicznego w Połowcach). W obu tych miejscach powstaną ronda.

W ramach zadania wybudowany zostanie również wiadukt nad torami kolejowymi, most nad rz. Białą wraz z przejściem dla zwierząt oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA