REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Grzymiszewa

15 czerwca br. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic. 

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Badanie i ocena ofert

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Grzymiszewa w ciągu DK72 wpłynęło osiem ofert. W pierwszej kolejności  komisja przetargowa szczegółowo zbadała ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów, tj. Firmy Budowlanej ANNA-BUD. W toku analizy oferty oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę  (m.in. potwierdzających spełnienie  warunków udziału w postępowaniu) komisja stwierdziła uchybienia. Efektem tego było wykluczenie wykonawcy z postępowania i niezwłoczne wezwanie drugiego w kolejności wykonawcy do uzupełnienia dokumentów koniecznych do udzielenia zamówienia.

Najkorzystniejsza oferta


W efekcie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm Polimex Infrastruktura (lider) i Polimex Mostostal (partner), która opiewa na kwotę 18 865 254,61 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłyną odwołania, możliwe będzie podpisanie umowy.  

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Termin realizacji przewidziany kontraktem to 27 miesięcy, w tym 10 miesięcy na prace projektowe. 

Bezpieczeństwo i komfort 


Podstawowym celem budowy obwodnicy Grzymiszewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego korzystającego z obecnego przebiegu drogi krajowej nr 72.  Nowa trasa, o długości ok. 1,5 km,  ominie od  południa  tą  miejscowość  i poprzez rondo włączy się do istniejącej DK72. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa  zarówno  mieszkańców Grzymiszewa, jak i kierowców.  Wzrośnie również komfort przejazdu pomiędzy Koninem a Turkiem, a w dalszej perspektywie także ruchu z kierunku Sieradza i  Łodzi.  DK72  to ważna droga dla układu komunikacyjnego wschodniej części woj. wielkopolskiego. 

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA