REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę obwodnicy Kroczyc

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki NDI jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Wartość złożonej oferty to 162,3 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Jeśli w ciągu dziesięciu dni nie wpłyną odwołania od tego wyboru, GDDKiA przekaże dokumentację przetargową do standardowej, uprzedniej kontroli Prezesa UZP. Po jej pozytywnym zakończeniu umowę będzie można podpisać w III kwartale 2024 r. Dla tej inwestycji w kwietniu br. Wojewoda Śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obwodnica Kroczyc

Trasa o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie w nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja wynika m.in. z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca, w tym dwa ronda. Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które pojawią się w ciągu obwodnicy, należą cztery wiadukty zlokalizowane nad szlakami migracji zwierząt. Powstaną także drogi dojazdowe, ciągi piesze oraz pieszo-rowerowe, zjazdy, kanały technologiczne, oświetlenia drogowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Normy i standardy środowiskowe zostaną zapewnione dzięki wybudowaniu urządzeń ochrony środowiska, wspomnianych wcześniej przejść dla zwierząt dużych i średnich, jak również przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt małych. Powstaną też ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla płazów oraz system odwodnienia drogi krajowej i jezdni dodatkowych wraz ze zbiornikami retencyjnymi i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe i roztopowe. Całość zwieńczy nasadzenie zieleni ochronnej i naprowadzającej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA