REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Wybrano wykonawcę przebudowy DK91 Zawada – Siedlec Duży

Katowicki Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku Zawada – Siedlec Duży. Wybrana oferta konsorcjum firm: NDI oraz NDI Sopot opiewa na ponad 119 mln zł.

Spis treści
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Jeżeli do 21 grudnia 2023 r. nie wpłyną odwołania od wyboru oferty, to umowę GDDKiA podpisze w styczniu 2024 r. Realizację inwestycji zaplanowano na 18 miesięcy od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych).

Sukcesywna przebudowa dawnej „gierkówki” w województwie śląskim

Do 2027 roku GDDKiA chce zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie. Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka, a na kolejnych blisko 15 km prowadzone są prace. W lipcu br. podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch odcinków tj. Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice umowę podpisano 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie prawie 310 mln zł. Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa.

Cel i zakres inwestycji

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Zadanie przewiduje przebudowę jezdni drogi krajowej nr 91, o długości ponad 5,5 km. Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji drogowcy dostosują konstrukcję drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudują skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Fot: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA