REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Wznowione zostanie drążenie tunelu TD2.1

Pomimo że góry nie chcą łatwo oddać swojego terenu, drogowcy rozwiązują pojawiające się trudności i kontynuują prace przy budowie S1 Przybędza – Milówka. Niebawem zostanie wznowione drążenie tunelu TD2.1.

 
Zdjęcie: Paweł Klarecki, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: Paweł Klarecki, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Roboty drogowe, mostowe, inżynieryjne takie jak zabezpieczenia skarp wykopu, nasypu i zboczy wykonywane są zgodnie z programem robót, a w niektórych asortymentach nawet wyprzedzająco.

Wznawiamy drążenie tunelu TD2.1.

W trakcie drążenia tunelu TD2.1 zlokalizowanego na jezdni w kierunku Zwardonia doszło do zawału skał stropowych w czole tunelu. W związku z tym, 25 maja br. Urząd Górniczy w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego pracującego na tej budowie, w części dotyczącej drążenia tunelu TD2.1. Wykonawca opracował i przedłożył „program  naprawczy” oraz ekspertyzę określającą właściwy dobór obudowy uwzględniającej lokalne warunki górniczo-inżynierskie.  4 listopada  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie zatwierdził przedłożone dokumenty do planu ruchu zakładu. Tym samym, w tym tygodniu nastąpi wznowienie drążenia tunelu TD2.1. Prace rozpoczną się od wzmocnienia górotworu przez wykonanie iniekcji cementowej oraz parasola ochronnego wykonanego z 44 rur o przekroju  114 mm i grubości 10 mm, oraz długości 15 m. Wstrzymanie robót będzie miało wpływ na termin ukończenia  prac  w tunelu TD2. Wykonawca w najbliższym czasie przedłoży aktualizację programu (harmonogramu) robót, z którego będzie wynikał termin ukończenia robót na całym kontrakcie.

Na pozostałych tunelach trwają prace


W tunelu TD1.1 zlokalizowanym na jezdni w kierunku Zwardonia,  o długości ok. 834 metrów (technicznej ok. 850 m), wydrążono już w górotworze prawie 280 m. W tunelu TD1.2 zlokalizowanym na jezdni w kierunku Żywca,  o długości ok. 807 metrów (technicznej ok. 823 m), wydrążono już prawie 190 metrów. Tunel TD2.2 na jezdni w kierunku Żywca osiągnął w kalocie długość około 54,77 m.

Aby przyspieszyć tempo robót i postęp prac budowanych wykonywane są dodatkowe portale, które umożliwią drążenie tuneli dwustronnie. Aktualnie trwa zabezpieczanie skarpy nad portalem północnym tuneli zlokalizowanych od strony Żywca – TD  1. Wykonano także czwartą półkę skarpy nad portalem południowym tuneli zlokalizowanych od strony Milówki – TD  2.

Kolejny kamień milowy


10 października wykonawca osiągnął II  kamień  milowy polegający na wykonaniu robót na wartość 25  proc.  zaakceptowanej kwoty kontraktowej. Na tę kwotę złożyło się wykonanie między innymi ponad 757 tys. m3  wykopów i 69 tys. m3  nasypów, w tym w rejonie węzłów Przybędza i Milówka oraz w śladzie drogi głównej pomiędzy węzłami i tunelami, budowa obiektów inżynierskich i kubaturowych, odwodnienia, prac branżowych.

Co się jeszcze dzieje na budowie?


Największy postęp robót widać na obiektach mostowych. Ich elementy wznoszące się ponad teren posadowienia są już wyraźnie widoczne z okolicznych terenów. W ramach tej budowy powstaną  trzy  mosty drogowe oraz  pięć  estakad o łącznej długości ponad 2300 m. Zaawansowanie robót mostowych osiągnęło prawie 30 procent. Na tej trasie powstanie również 10 murów oporowych,  dziewięć  konstrukcji oporowych oraz  siedem  ścian oporowych o łącznej powierzchni przekraczającej 96 000 m2. Zaawansowanie prac przy realizacji tych obiektów inżynierskich osiągnęło 40 procent. Wykonano również już prawie połowę prac drogowych.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA