REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Zmiana organizacji ruchu związana z budową ronda w Zimnicach

Od 11 lipca na budowie nowego ronda w Zimnicach w ciągu drogi krajowej nr 45 wykonawca wprowadzi kolejną zmianę organizacji ruchu. Kierowcy będą mogli poruszać się jego fragmentem w obu kierunkach przy utrzymaniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Zaawansowanie prac przy budowie przekroczyło 60 proc., dzięki czemu wykonawca będzie mógł wprowadzić zmiany w organizacji ruchu. Nadal pozostaną jednak zamknięte wloty do drogi krajowej 45 – z DW 415, drogą powiatową w kierunku Zimnic Małych oraz DW 429 w kierunku Prószkowa.

Finał prac we wrześniu

Po przełożeniu ruchu wykonawca rozpocznie frezowanie nawierzchni oraz rozbiórkę istniejącego odcinka DK45. Kontynuowane są prace brukarskie m.in. w zakresie wypełniania wysp separujących przeciwne kierunki ruchu. Trwa również montaż oświetlenia. Natomiast w ramach budowy ciągu pieszo-rowerowego wykonawca przystąpi do układania warstwy ścieralnej.

Zakres prac

Przebudowa skrzyżowania obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o łącznej długości ok. 0,5 km wraz z budową ronda o średnicy 65 m z pięcioma wlotami. Przebudowane będą również odcinki wlotowe DK45, DW 429 w kierunku Prószkowa, DW 415 w kierunku Rogowa Opolskiego i drogą powiatową w kierunku Zimnic Małych.

Inwestycja zakłada również budowę oświetlenia, kanału technologicznego, odwodnienia, zatok autobusowych, a także przebudowę infrastruktury niezwiązanej z drogą (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne).

Powstają też elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. ciągi pieszo-rowerowe i przejścia dla pieszych. Realizacja zadania w żaden sposób nie wpływa na funkcjonowanie istniejącego taśmociągu transportującego urobek z kopalni, zlokalizowanego w sąsiedztwie skrzyżowania.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Inwestycja ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się w okolicach ronda oraz poprawę płynności ruchu dla użytkowników dróg podporządkowanych, co wpłynie także na komfort jazdy kierowców.

Dokumentacja projektowa dla tego zadania była współfinansowana przez Zarząd Województwa Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego oraz Gminę Prószków.

Zadanie realizuje firma TRANSKOM Białdyga (wartość umowy – 11 298 780 zł). Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 2024 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA