REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

ZRID dla rozbudowy DK63 w Wygodzie

Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID dla rozbudowy ok. 2,6 km odcinka drogi krajowej nr 63 przechodzącej przez Wygodę. To ostatni odcinek tej trasy pomiędzy węzłami na S8 i S61, który zostanie rozbudowany.

 

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Zakres inwestycji

Wraz z rozbudową droga zostanie wyposażona w zatoki autobusowe, ścieżkę pieszo-rowerową, dodatkowe jezdnie, nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stację ciągłego pomiaru ruchu. Przebudowane zostaną przepusty, a istniejący most zastąpiony przepustem. Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1938B na Modzele zostanie wykonane jako rondo, a pozostałe skrzyżowania zostaną przebudowane. 

Umowę na zaprojektowanie i budowę podpisano 24 czerwca 2020 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego (lider), UNIBEP, VALUE ENGINEERING oraz PNOL.

Decyzja środowiskowa na realizację zadania została wydana przez Wójta Gminy Łomża 21 października 2021 r.

Między S8 a S61

Odcinek, na który Wojewoda Podlaski wydał ZRID, zakończy modernizację DK63 między węzłem Zambrów Zachód na drodze S8 a węzłem Łomża Południe na drodze S61. Odcinek łączy się ze zrealizowanym w ramach budowy drogi S61 Łomża Południe – Łomża Zachód odcinkiem drogi krajowej nr 63. 

Źródło finansowania

Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA