REKLAMA
Budownictwo Wydarzenia
2 Minuty czytania

Warbud przewodniczy Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

18 lutego 2016 roku, w obecności prezesów dziesięciu największych spółek budowlanych w Polsce, w Hotelu Intercontinental, Warbud objął prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex S.A., po dwóch latach sprawowania prezydencji, przekazał kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem największych generalnych wykonawców w kraju panu Jerzemu Werle, Wiceprezesowi Warbudu. Zmiana jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń sygnatariuszy Porozumienia, zgodnie z którymi liderem w kolejnych okresach zostaje jeden z sygnatariuszy.

Zdjęcie: Warbud
Zdjęcie: Warbud

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 roku. Jako pierwsza, prezydencję sprawowała od 2012 roku firma Skanska. Sygnatariusze Porozumienia wdrożyli wówczas jednolite szkolenia okresowe na wszystkich budowach. Podjęta została także decyzja o zorganizowaniu na budowach Porozumienia „Tygodnia Bezpieczeństwa” – akcji promującej bezpieczną pracę, która objęła swoim zasięgiem ponad 20 tys. pracowników sił własnych i kilkanaście tysięcy podwykonawców. W tym roku odbędzie się już 3. edycja tego wydarzenia.

Kolejnym krokiem było opracowanie i wdrożenie „Wytycznych do sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót”. Ocena ryzyka odnosi się do konkretnego zadania i wiąże z każdorazowym przygotowaniem IBWR i w konsekwencji podjęciem działań minimalizujących ryzyko już na etapie planowania prac.

W lutym 2014 roku prezydencję w Porozumieniu przejął Budimex, a do grona sygnatariuszy dołączyły kolejne firmy – Erbud i Unibep. Naturalnym kierunkiem ku poprawie bezpieczeństwa w budownictwie była kontynuacja działań zainicjowanych w poprzednim okresie. Kolejne lata przyniosły wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”, który zobowiązuje podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz nakłada obowiązek współpracy z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP.

Zespół projektowy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, w skład którego wchodzą specjaliści z zakresu BHP, przygotował szkolenia dla pracowników sił własnych i podwykonawców oparte na koncepcji przedstawienia treści szkolenia w sposób procesowy, bazujący na aktywności uczestników. Realizację planu wśród podwykonawców ułatwi współpraca z ZUS, który w ramach programów prewencyjnych będzie finansował szkolenia dla małych i średnich firm. Szkolenia dla tej grupy planowane są od maja br. we wszystkich województwach.

Po kilku latach obecności na rynku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest rozpoznawalne w wielu środowiskach związanych z branżą budowlaną. Efekty inicjatyw i działań podejmowanych przez sygnatariuszy zauważyły instytucje publiczne, takie jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rozwoju, czy GDDKiA, które traktują Porozumienie jak ważnego partnera społecznego. Do grona instytucji wspierających w 2015 roku dołączyło Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.

Nadal jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii bezpieczeństwa w branży budowlanej. Porozumienie pod przewodnictwem Warbudu będzie kontynuowało i rozwijało inicjatywy podjęte w poprzednich latach. Wśród priorytetów znalazło się m.in.: opracowanie minimalnych standardów dla prac szczególnie niebezpiecznych oraz ujednolicenie systemów zabezpieczeń technicznych na budowach.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie skupia 10 firm budowlanych. Są to: Warbud, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, PORR Polska Infrastructure, Polimex-Mostostal, Skanska i Unibep. Celem Porozumienia jest wyeliminowanie wypadków i poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

Zdjęcie: Warbud SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA