Drogi Archiwum NBI
5 Minut czytania

Innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach Małopolski

W 2017 r. wprowadzono dwie innowacyjne technologie wykonania nawierzchni na drogach krajowych Małopolski. Na oddanym pod koniec czerwca 4,5-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej w Krakowie ułożona została warstwa ścieralna asfaltu modyfikowanego gumą, natomiast na DK94 w okolicy Olkusza 500-metrowy dywanik mineralno-emulsyjny do odnowy właściwości górnej warstwy nawierzchni.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI