REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Bliżej realizacji obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa

Poznański Oddział GDDKiA złożył do Urzędu Miasta i Gminy Krotoszyn wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

Grafika: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Wybór wariantu optymalnego

W oparciu o analizę wielokryterialną: kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa, oznaczony jako wariant 2.

Początek inwestycji znajduje się na południe od miejscowości Guzowice na terenie województwa dolnośląskiego. Obwodnica zmierza w kierunku północnym, gdzie przecina drogę powiatową 1414D. W tym miejscu zaprojektowane zostało skrzyżowanie umożliwiające zjazd z obwodnicy zarówno na drogę powiatową jak i na stary ślad drogi krajowej nr 15. Dalej obwodnica biegnie w kierunku północnym omijając miejscowości Cieszków oraz Zduny po stronie zachodniej. W rejonie Zdun zostało zaprojektowane skrzyżowanie z drogą powiatową, która prowadzi do Baszkowa. Powyższe skrzyżowanie odsunięto na zachód od linii energetycznej wysokiego napięcia, aby zachować funkcjonowanie ulicy Przemysłowej oraz oczyszczalni ścieków przy drodze gminnej 772372P.

Następnie obwodnica zmienia swój bieg w kierunku północno-zachodnim wchodząc tym samym na krótkim odcinku na obszar Natura 2000, ale omijając po stronie zachodniej tereny zabudowane Konarzewa, gdzie na przecięciu z drogą powiatową 5500P zaprojektowano skrzyżowanie. W dalszym przebiegu trasa prowadzi wiaduktem nad linią kolejową nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice i pomiędzy Krotoszynem a Lutogniewem, gdzie na przecięciu z DK36 zaprojektowano skrzyżowanie. Następnie trasa mija od wschodu Wróżewy i od zachodu Bożacin, przecinając linię kolejową nr 281 Oleśnica– Chojnice by włączyć się poprzez skrzyżowanie do istniejącej DK15.

Długość projektowanej trasy wynosi 17,2 km. Wydana przez Urząd Miasta i Gminy Krotoszyn decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi. Pozwoli też na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”.

Cel inwestycji

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA