REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Dialog Wód Polskich z branżą projektowo-inżynierską

4 czerwca w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Dialogu PGW Wody Polskie z Rynkiem”. W rozmowach wzięli udział przedstawiciele Wód Polskich oraz branży projektowo-inżynierskiej, w tym Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI). Ich celem jest wypracowanie rozwiązań dla usprawnienia procesów inwestycyjnych w gospodarce wodnej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

Wody Polskie reprezentowali eksperci z Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Departamentu Prawnego oraz Departamentu Zamówień Publicznych, natomiast z ramienia sektora projektantów i inżynierów byli obecni przedstawiciele firm członkowskich ZOPI: B-Act, HydroBIM, MGGP, MULTICONSULT POLSKA, TPF, VALUE ENGINEERING, a także pozostałych firm: AXIS USŁUGI PROJEKTOWE, Bipromel, Energoprojekt, i Sweco. Merytoryczną debatę ekspertów zainaugurował Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

– Dziękuję, że możemy spotkać się wspólnie i rozmawiać z praktykami – projektantami i inżynierami – bez których rozwój gospodarki wodnej, a więc prowadzenie inwestycji dla ochrony mieszkańców przed powodzią i suszą czy działań renaturyzacyjnych dla poprawy stanu wód, nie jest możliwy. Wody Polskie są otwarte na rekomendacje ekspertów. W najbliższych miesiącach będziemy współpracować, by zaproponować najlepsze rozwiązania dla ujednolicenia i usprawnienia procedur w zakresie zamówieniowym, inwestycyjnym i prawnym – powiedział Mateusz Balcerowicz.

Celem pierwszego spotkania było usystematyzowanie i doprecyzowanie zagadnień i nadanie im priorytetów. W ramach współpracy Wód Polskich i sektora projektowo-inżynierskiego utworzono trzy bloki tematyczne – dotyczący zamówień publicznych, inwestycji i prawa, gdzie wyznaczeni eksperci z obu stron zweryfikują aktualnie obowiązujący stan i wypracują propozycje nowych rozwiązań. Grupa:

  • „Relacje Zamawiający-Wykonawca” – dokona identyfikacji konieczności waloryzacji wstecz istniejących umów, opracuje optymalne zasady waloryzacyjne do umów przyszłych oraz zajmie się kwestią kryteriów ocen pozacenowych w przetargach, umowami bazowymi dla podobnych zamówień i sprawami szkoleń kadr.
  • „Optymalizacja procesu inwestycyjnego” – przeanalizuje kwestie planów dużych inwestycji, pozwoleń wodnoprawnych, polepszenia jakości opracowanej dokumentacji projektowej oraz celów renaturyzacji w świetle wymogów UE.
  • „Prawne usprawnienie procesu inwestycyjnego” – będzie pracować nad ujednoliceniem definicji pojęć i odstępstw w prawie wodnym i prawie budowlanym oraz wypracuje propozycje zmian legislacyjnych m.in. w zakresie przepisów szczególnych dla dużych obiektów hydrotechnicznych.

Do każdego bloku tematycznego został przypisany lider ze strony Wód Polskich oraz rynku projektantów i inżynierów. Spotkania robocze będą odbywać się co miesiąc. Dzięki wspólnym działaniom możliwe będzie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań i rekomendacji dla dalszej współpracy na linii Zamawiający – Projektant/Inżynier, co z pewnością przełoży się na podniesienie jakości realizowanych inwestycji w gospodarce wodnej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA