REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Dofinansowanie dla linii Boguchwała – Czudec

Wczoraj PLK podpisały umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na współfinansowanie projektu na trasie Rzeszów – Jasło, między Boguchwałą a Czudcem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

– To bardzo oczekiwana inwestycja, która umożliwia lepsze skomunikowanie kolejowe na południe regionu – podkreślał podczas uroczystego podpisania umowy wicemarszałek Bogdan Romaniuk. – Dzięki tej rewitalizacji dużo szybciej pasażerowie pojadą w kierunku Bieszczad. To dla nas bardzo ważne.

PLK kończą rewitalizację linii nr 106 Rzeszów – Jasło, na odcinku Boguchwała – Czudec, obejmującą tory, perony, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz przejazdy kolejowo-drogowe i obiekty inżynieryjne. Wykonawca prowadzi ostatnie prace wykończeniowe, min. malarskie i porządkowe, trwa sprawdzanie urządzeń.

Podpisana z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa o wartości blisko 53 mln zł gwarantuje dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

– Prace na tym odcinku już się kończą. Rewitalizacja linii pozwoliła na znaczące skrócenie czasu przejazdu pociągiem, a to jest najważniejsze dla pasażerów –
mówił zastępca dyrektora PLK Regionu Południowego Andrzej Szydło.

Wygodniej na 6 dodatkowych i zmodernizowanych przystankach

Od 30 lipca br., podróżni korzystają z dodatkowych przystanków Zaborów Błonia, Markuszowa, Jasło Fabryczne. Wygodniejszą obsługę zapewniają nowe perony na przystankach w Wisłoczance, Babicy, Babicy Kolonia. Wszystkie zostały wyposażone w nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Są też lepiej oświetlone i czytelnie oznakowane. Dzięki budowie specjalnych pochylni, osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, łatwiej dostaną się do pociągów.

Szybsze i bezpieczniejsze podróże

Ważnym efektem rewitalizacji linii nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec jest zwiększenie prędkości pociągów z 60 km/h do 100 km/h. Po pracach i zakończeniu testów urządzeń, pociągi pojadą szybciej. Będzie kolejne, kilkuminutowe skrócenie podróży na trasie Rzeszów – Jasło.

Poprawę komunikacji zapewniła wymiana 12 km toru oraz przebudowa 29 obiektów inżynieryjnych, w tym 3 mostów i 3 wiaduktów (w gminach: Boguchwała, Czudec, Strzyżów). Poziom bezpieczeństwa zwiększyły nowe urządzenia sterowania oraz przebudowa 23 przejazdów kolejowo-drogowych. Na 12 spośród nich zamontowano urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, m.in. w gminach: Boguchwała, Czudec, Wiśniowa, Frysztak i Jasło. Wymieniona, równa nawierzchnia dróg ułatwia kierowcom przekraczanie torów. Efektem prac na skrzyżowaniach drogi z torem jest sprawniejszy i bezpieczniejszy ruch kolejowy oraz drogowy.

Projekt „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło, na odcinku Boguchwała – Czudec” wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość to projektu to 52 742 707,50 PLN, kwota dofinansowania 33 333 016,84 PLN.Autor: Dorota Szalacha, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA