REKLAMA
Drogi Wiadomości

Dokończenie budowy ronda w Skawinie

Od wczoraj do 19 kwietnia na rondzie (skrzyżowanie ul. Chmielka i Hałacińskiego) w Skawinie wykonawca kontynuował będzie ułożenie krawężników, wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna na rondzie i jego wlotach oraz dokończona nawierzchnia chodników.

Budowa ronda w Skawinie, fot. GDDKiA O/Kraków
Budowa ronda w Skawinie, fot. GDDKiA O/Kraków
Prowadzenie tych prac nie będzie wiązało się z całkowitym zamknięciem skrzyżowania. Nadal będzie dojazd do stref ekonomicznych, natomiast wyłączony zostanie z ruchu jedynie przejazd tranzytowy przez obwodnicę Skawiny. Taki sposób prowadzenia prac znacznie przyspieszy zakończenie budowy ronda drogowego.

Przebudowa drogi klasy G do klasy GP na odcinku od km 0+000 (koniec skrzyżowania z ul. Krakowską) do km 0+998 (dowiązanie do istniejącej drogi krajowej nr 44) skrzyżowania ulic: ul. Hałacińskiego i ul. Stanisława Chmielka w Skawinie z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic trwa od 3 sierpnia 2018 r. W jej ramach przebudowano drogę gminną do parametrów drogi krajowej klasy GP wraz z wymianą uszkodzonych krawężników betonowych. Trwa budowa ronda i dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania ulic Hałacińskiego i Stanisława Chmielka i ciągu pieszo-rowerowego. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec maja 2019 r. Koszt wynosi ponad 3 mln 555 mln zł.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA