REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Droga S61 znów w pełni dostępna

Równo miesiąc trwała naprawa gwarancyjna nawierzchni betonowej na 4 km odcinku drogi ekspresowej S61 w rejonie Miejsca Obsługi Podróżnych Górki Wschód. Na czas prac zamknięta była jezdnia w kierunku Stawisk, a kierowcy korzystali z sąsiedniej nitki w obu kierunkach. 3 lipca rozpoczęło się przywracanie stałej organizacji ruchu, który odbywa się już po obu jezdniach.

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Tak to się zaczęło

W listopadzie 2022 r., w trakcie rutynowego przeglądu nawierzchni odcinka S61 Kolno – Stawiski (oddanego do ruchu w sierpniu 2021 r.), pracownicy GDDKiA stwierdzili spękania podłużne oraz nierówności poprzeczne na przeszło rocznej nawierzchni. Przez niemal półtorej roku prowadzone były badania mające wskazać przyczyny uszkodzeń nawierzchni oraz trwała jej diagnostyka. Sprawdzano, jak spękana nawierzchnia „zachowuje się” wraz z upływem czasu, aby dobrać optymalny sposób naprawy.

Naprawa gwarancyjna

Ostatecznie wykonawca przygotował i uzgodnił z GDDKiA program naprawczy. 3 czerwca br. rozpoczęła się naprawa gwarancyjna prowadzona na koszt wykonawcy. Na zamkniętym odcinku część spękań zostało usuniętych przy zastosowaniu preparatów epoksydowych, a część poprzez wymianę nawierzchni na nową (m.in. tam, gdzie obok nieregularnych spękań pojawiły się nierówności poprzeczne).

Wymiana płyt betonowych

Te ostatnie roboty polegały na skuciu betonu grubości 29 cm w pełnym przekroju jezdni na dwóch odcinkach o łącznej długości około 114 metrów. Potem miejsca te oczyszczono, a następnie ułożona została nowa nawierzchnia z betonu cementowego. Gdy ten „dojrzał”, wykonane zostało nowe oznakowanie poziome.

Na nową nawierzchnię wykonawca udzielił 10-letniej gwarancji liczonej od dnia zakończenia naprawy. Okres i warunki gwarancji będą takie same, jak dla pozostałej części jezdni oddanej do użytku latem 2021 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA