REKLAMA
Energetyka Wiadomości
3 Minuty czytania

Dzień Otwarty Dolnośląskiej Doliny Wodorowej

14 czerwca w siedzibie firmy Promet-Plast, odbył się Dzień Otwarty Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Wydarzenie było wyjątkową okazją do spotkania przedstawicieli przemysłu, samorządów oraz sektora badawczo-naukowego i poznania innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez Energetyczny Klaster Oławski EKO oraz korzyści, które płyną z dołączenia do Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Zdjęcie: Stowarzyszenie „Dolnośląska Dolina Wodorowa”, www.dolinah2.pl

Dolnośląska Dolina Wodorowa zrzesza obecnie 50 podmiotów i aktywnie angażuje się w projekty wodorowe, pozyskując środki z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Swoją działalnością wspiera rozwój gospodarki wodorowej i propaguje postawy proekologiczne wśród przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

– Wodór to klucz do transformacji polskiej gospodarki. Według ekspertów w ciągu najbliższych 15 lat nasz system energetyczny będzie w ogromnej większości oparty o OZE. Ale ich ogromna ilość już dzisiaj sprawia problem, bo brakuje nam magazynów na nadwyżki energii w słoneczne i wietrzne dni. I właśnie wodór może służyć jako rozwiązanie tych problemów: magazyn energii i zielone paliwo przyszłości. W Dolnośląskiej Dolinie Wodorowej tworzymy społeczność branżowych liderów, którzy poszukują bardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań opartych na wodorze i wykorzystują potencjał badawczo-naukowy regionu, dając impuls nowym inwestycjom – powiedział Radosław Żydok, wiceprezes Zarządu DDW.

Zorganizowany w Gaju Oławskim Dzień Otwarty był wyjątkową okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i poglądów, a także indywidualnych rozmów na temat współpracy.

Jedną z atrakcji była wizyta studyjna w Energetycznym Klasterze Oławskim EKO, która obejmowała zwiedzanie terenu EKO, instalacji OZE oraz hali produkcyjnej firmy Promet-Plast, operatora klastra. Uczestnicy wizyty mogli się przekonać, jak współpraca samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz jednostek badawczo-naukowych i uczelni wyższych przekłada się na konkretne korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Energetyczny Klaster Oławski EKO to jedna z największych w Polsce instalacji produkcji i wykorzystania zielonego wodoru – ekologicznego paliwa przyszłości. Firma Promet-Plast, która działa w ramach klastra, to pierwszy w Polsce zakład produkcji artykułów medycznych w technologii zerowej emisji CO2. Spółka działa również prężnie w sektorze energetycznym. Wokół zakładu zlokalizowanych jest 10 turbin wiatrowych o łącznej mocy przekraczającej 25 MW. Firma zrealizowała także pierwszą w Polsce komercyjną inwestycję w wielkoskalowe bateryjne magazyny energii – zainstalowała 4 magazyny litowo-jonowe, każdy o mocy 1,5 MW i pojemności 3 MWh. Ta innowacyjna inwestycja wpisuje się w wyznaczone przez Unię Europejską plany osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz transformację gospodarki energetycznej na zeroemisyjną.

– Dzień Otwarty Dolnośląskiej Doliny Wodorowej spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem. Gościliśmy przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych, start-upów, klastrów energii, firm wdrożeniowych i dużych podmiotów gospodarczych. To pokazuje, jak ważna jest sieć wzajemnych powiązań, którą budujemy z dostawcami, podwykonawcami, administracją rządową i samorządową oraz podmiotami z otoczenia biznesu – dodał Radosław Żydok.

Innym przykładem projektów realizowanych przez DDW jest Projekt BalticSeaH2, który obejmuje czterdziestu partnerów z dziewięciu krajów obszaru Morza Bałtyckiego, w tym Dolnośląską Dolinę Wodorową.

Połączenie lokalnych obszarów w szerszą dolinę wspiera tworzenie zintegrowanej, międzyregionalnej gospodarki wodorowej, czego dotychczas nie osiągnięto w takiej skali w Europie. Projekt BalticSeaH2 umożliwia przeprowadzenie 25 demonstracji i inwestycji, które prezentują różne sektory gospodarki wodorowej, o łącznej wartości ponad 4 miliardów euro. Potencjał produkcyjny wodoru osiągnie 100 000 ton rocznie do końca projektu.

Podczas Otwartego Dnia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej odbyło się również Zwyczajne Walne Zebranie Członków, podczas którego podsumowano bardzo udany 2023 rok oraz zatwierdzono plan pracy i budżet Stowarzyszenia na rok obecny.

Dolnośląska Dolina Wodorowa poprzez podejmowanie innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych oraz strategicznych projektów inwestycyjnych opartych o wodór jest jednym z ważniejszych elementów procesu osiągnięcia do 2050 r. ambitnego celu Komisji Europejskiej, jakim jest neutralność klimatyczna.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA