REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Inwestycja wod-kan w gminie Szczytno

Na ponad 1,5 mln zł oszacowano koszty realizacji projektu „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szczytno – etap II”.

Prace trwają już od kilku miesięcy, a mają zakończyć się w czerwcu br.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wałpusz i Lemany. Zakres projektu obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV i kolektora tłocznego o łącznej długości prawie 5,3 km oraz trzy przepompownie ścieków.

– Realizacja tego projektu to nie tylko zwiększona procentowość skanalizowania i zwodociągowania naszej gminy, ale przede wszystkim lepsza ochrona środowiska naturalnego, szczególnie jezior: Wałpusz i Lemańskiego –
mówi Sławomir Wojciechowski, wójt gminy Szczytno. – Dzięki wybudowaniu kolejnej sieci kanalizacyjnej uda się bowiem wyłączyć z użytkowania 48 przydomowych szamb.

W ramach projektu zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Korpele, Olszyny, Szczycionek, Lemany, Kaspry i Romany o łącznej długości ponad 5,6 km. Tu z możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej skorzystają gospodarstwa, które zamieszkuje 68 osób. Samorząd na realizację zadania pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (ponad 809 tys. zł). Z kolei 700 tys. zł to pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie, a prawie 32 tys. zł stanowią środki własne gminy.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA