REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Jest zgoda na czwarty odcinek A2

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na ok. 12,5-kilometrowy fragment autostrady A2 pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską. Umożliwia ona rozpoczęcie robót na odcinku pomiędzy węzłem Łukowisko a miejscowością Swory, a także procedur odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.

fot. GDDKiA Oddział w Warszawie
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Co jest do wykonania

Wykonawcą inwestycji w formule Projektuj i buduj jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Umowa o wartości prawie 370 mln zł została podpisana 14 kwietnia 2021 r. Termin ukończenia prac wynikający z podpisanej umowy to grudzień 2024 r. Może on ulec zmianie z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskiwania decyzji ZRID.

Procedura odszkodowawcza

Wydanie decyzji ZRID umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac (po przekazaniu placu budowy). Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań, które prowadzi Wojewoda Mazowiecki.

A2 na wschód od Stolicy

Realizację przedłużenia autostrady od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego w kierunku granicy z Białorusią podzielono na kilka krótszych odcinków. W realizacji, w trybie Projektuj i buduj, jest 101 kilometrów trasy do węzła Biała Podlaska. Dalsza część do granicy z Białorusią realizowana będzie w trybie Buduj. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

Mińsk Mazowiecki – Siedlce (ok. 37,5 km)

Na trzech zadaniach trwają roboty budowlane.

Kałuszyn – Groszki: budowane są nasypy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni (podbudowa). W zakresie budowy obiektów inżynierskich trwa zbrojenie, montaż deskowania, betonowane są płyty przejściowe, kapy chodnikowe. Budowana jest kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Zaawansowanie robót ponad 43 proc.

Groszki – Siedlce Zachód (Gręzów): Budowane są nasypy, wykopy i pierwsze warstwy konstrukcji drogi. W zakresie budowy obiektów w toku jest betonowane płyt konstrukcyjnych, ustroju nośnego, podpór. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń podziemnych. Zaawansowanie robót ok. 19 proc.

Siedlce Zachód (Gręzów) – Siedlce Południe (Swoboda): budowane są nasypy, wykopy, realizowane są warstwy konstrukcyjne nawierzchni Podbudowa, warstwa wiążąca). Ustawiane są bariery energochłonne. W zakresie budowy obiektów betonowane są płyty przejściowe, przyczółki. Wykonywane są ściany oporowe. Na kapach chodnikowych układana jest nawierzchnia. Trwa budowa kanalizacji deszczowej, urządzeń podziemnych. Zaawansowanie robót ok. 60 proc.

Dla pierwszego i trzeciego zadania umowy zostały podpisane wiosną 2020 r. a termin zakończenia został zaplanowany jesienią 2023 r. Kontrakt dla zadania środkowego odcinka podpisaliśmy na początku 2021 r. z terminem zakończenia w wakacje 2024 r.

Obecnie terminy umowne nie uległy zmianie, czyli nie zostały podpisane aneksy. W procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy.

Siedlce – Biała Podlaska (ok. 63,5 km)

Na dwóch odcinkach toczą się roboty budowlane a na trzecim, dla którego w czerwcu 2023 r. otrzymaliśmy decyzję ZRID, niedawno się rozpoczęły.

Swory – Biała Podlaska: wykonywane są roboty ziemne (nasypy, wykopy), budowane są warstwy konstrukcji drogi. Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich (betonowanie). Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi.  Budowane są Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwód Utrzymania Drogi. Zaawansowanie robót przekroczyło 57 proc.

Siedlce Południe – Malinowiec: wykonywane są roboty ziemne (wycinka, odhumusowanie, nasypy, wykopy).Trwają prace przy budowie obiektów inżynierskich (wykopy pod fundamenty, betonowanie). Ponadto przebudowywane są kolizje z urządzeniami obcymi. Zaawansowanie robót przekroczyło 12 proc.
Malinowiec – Łukowisko: prowadzone są prace związane z rozpoznaniem saperskim terenu budowy.

Zgodnie z zawartymi umowami zakończenie robót zaplanowano do końca 2024 r. W procedowaniu są roszczenia wykonawców. Oczekują oni wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych (np. z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID). Termin może zostać przesunięty w sytuacji, gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu, a uniemożliwiły prowadzenie robót. Warunki kontraktu przewidują kary za przekroczenie terminu umownego, gdy są zasadne zostają naliczone i wyegzekwowane od wykonawcy.

32 kilometry do granicy państwa w projektowaniu

Na odcinek A2 od węzła Biała Podlaska do granicy państwa z Białorusią (Kukuryki) we wrześniu 2021 r. podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizacje robót w terenie. W styczniu 2022 r. do Wojewody Lubelskiego złożyliśmy wnioski o decyzje ZRID.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA