REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejne prace na obwodnicy Morawicy

We wrześniu kontynuowane są roboty ziemne w śladzie wschodniej jezdni obwodnicy Morawicy w ciągu DK73. Wykonywane są wykopy, nasypy, warstwy ulepszonego podłoża, a także wymiana gruntów i pierwsze warstwy mrozoochronne.

 
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Trwa także przebudowa wodociągów, kanalizacji, sieci teletechnicznych i innych mediów w śladzie przyszłej drogi. Kontynuowane są prace przy betonowanu fundamentów, filarów i podpór kładki dla pieszych w Bilczy.

Inwestycja GDDKiA za około 78 mln zł realizowana jest od ubiegłego roku w trybie „projektuj i buduj”, ale wykonawca równolegle uzgadnia optymalizacje projektowe i prowadzi roboty, które określone są w pozwoleniu na budowę. Pierwsze prace w terenie związane z budową tego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej rozpoczęły się już zimą i polegały na wycince drzew. Aktualnie kontynuowane są roboty ziemne w śladzie dobudowywanej jezdni wschodniej ciągu głównego drogi krajowej nr 73 oraz drogach dojazdowych. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA