REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny etap prac na DK45 Jełowa – Bierdzany

10 lipca wykonawca rozpoczął kolejny etap prac w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 45 pomiędzy Jełową i Bierdzanami związanych z rozbiórką odcinka drogi w okolicach cmentarza. Na wysokości zamkniętego pasa ruchu obowiązuje ruch wahadłowy.

Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/

Zmiany organizacji ruchu

W ramach prowadzonych prac wykonawca wprowadził kilka tymczasowych organizacji ruchu. Trwają prace przy budowie dwóch rond, gdzie poza ograniczeniem wjazdu do dróg podporządkowanych, obowiązuje ruch wahadłowy w ciągu trasy głównej. Wykonawca prowadzi także prace na kilku innych fragmentach trasy, m.in. na odcinku w Jełowej i na wjeździe do Bierdzan.

Zakres zadania

Kluczowym elementem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie, a odcinkowo wymiana, istniejącej konstrukcji jezdni wraz z dostosowaniem jej do nośności 11,5 t/oś. Poprawione zostaną warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę czterech rond na istniejących skrzyżowaniach – z DW 461 w Jełowej, z ul. Wolności w Jełowej, z DW 463 w Bierdzanach oraz z DW 494 w kierunku Olesna.

Ponadto wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe oraz dodatkowe jezdnie w celu obsługi przyległego terenu. Rozbudowany odcinek zostanie wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oświetlenie drogowe. Zadanie przewiduje także budowę nowych zatok autobusowych oraz przebudowę przepustów.

Korzyści wynikające z budowy

Poprzez poszerzenie pasów ruchu, ale także korektę łuków poziomych i pionowych, zwiększymy bezpieczeństwo kierowców podróżujących DK45. Z kolei poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – czyli rowerzystów i pieszych – GDDKiA osiągnie poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego i dodatkowej jezdni przyległego terenu. Realizacja zadania wpłynie także na podniesienie komfortu jazdy kierowców poprzez wzrost płynności ruchu i poprawę przepustowości na tej trasie.

Wykonawcą zadania za kwotę prawie 106 mln zł jest spółka Mota-Engil Central Europe, która zakończy prace w II połowie 2025 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA